Nga sot rikthehet ora policore duke nisur nga 22:00 deri në 6:00 të mëngjesit. Ditën e sotme po ashtu ka nisur mësimi online për studentët në Universitete, ndërsa për sistemin parauniversitar shkolla do të startojë më 11 janar. Vendimi në fjalë erdhi nga Komiteti Teknik i Ekspertëve për të parandaluar përhapjen e pandemisë së COVID-19.

Për 12 ditë me radhë, nga data 24 dhjetor deri në 4 janar, Komiteti i Ekspertëve vendosi që të kufizonte lëvizjet e qytetarëve, duke vendosur orën policore nga 20:30 deri në 06:00. Përjashtim nga ky rregull kanë bërë të gjithë ata persona që kanë lëvizur për emergjenca shëndetësore apo dhe motive pune. Kujtojmë se të gjithë ata që lëvizin jashtë kësaj fashe orari, duhet të pajisen me një autorizim në portalin e-albania.

Ndër masat e tjera që ndërmori Komiteti i Ekspertëve ishte dhe pezullimi i fluturimeve me Britaninë e Madhe deri në datë 6 janar, ndërsa të gjithë personat që vijnë nga ky shtet, duhet të bëjnë karantinën 14 ditore, në kuadër të parandalimit të përhapjes së variantit të ri të koronavirusit.

From today, the curfew returns from 22:00 to 6:00 in the morning. Today, online teaching has also started for students at universities, while for the pre-university system, the school will start on January 11th. The decision came from the Technical Committee of Experts to prevent the spread of the COVID-19 pandemic.

For 12 consecutive days, from December 24 to January 4, the Committee of Experts decided to restrict the movement of citizens, setting the curfew from 20:30 to 06:00. Exceptions to this rule have been made by all those persons who have moved for health emergencies or work motives. We remind you that all those who move outside this time slot, must be provided with an authorization on the e-albania portal.

Among other measures taken by the Committee of Experts was the suspension of flights with Great Britain until January 6, while all persons coming from this country, must make a 14-day quarantine, in order to prevent the spread of the variant of coronavirus re.