Një punonjës i policisë së burgjeve ndërroi jetë sot nga koronavirusi. Viktima është Vladimir Gjoka 51 vjeç, pjesë e burgut të Shënkollit në Lezhë. Lajmin e dhimbshëm e ka njoftuar Sindikata Shërbimeve Policore të Shqipërisë duke i shprehur ngushëllimet familjes së të ndjerit. I ndjeri ishte i komanduar në Reç, kur mori infeksionin vdekjeprurës, thotë sindikata.

“Solidaritet Sindikal. Humb jetën si pasojë e covid19 një tjetër punonjës i policisë penitenciare. I ndjeri Vladimir Gjoka, 51 vjeç, ishte efektiv i Ievp-Shenkoll. Sindikata i shpreh ngushëllime të ndjera familjes dhe nxit institucionin që ti gjendet pranë të afërmve me ndihmën financiare sipas ligjit.

Komandimet absurde te stafit policor nga Ievp Shënkoll për në Ievp Reç, vazhdojnë që nga Dhjetori 2019 e deri më tani edhe pse u deklarua që me 15 Dhjetor 2020 do hapeshin 2 godinat e rikonstruktuara, por kjo ngeli ne kuadër të fjalëve e premtimeve dhe mungesës së përgjegjësisë nga drejtuesit e burgjeve.

I ndjeri ishte i komanduar në Reç, kur mori infeksionin vdekjeprurës. Mungesa e kushteve minimale të punës, transportit, distancës mbi 100km nga banesa, janë premisë kërcënuese për jetën e punonjësve të tjerë. Instancat shtetërore duhet te marrin masat e duhura që fenomeni të minimizohet. Policia Penitenciare Shqiptare kërkon kushte e trajtim normal social-ekonomik dhe mjekesor” thuhet në njoftimin e sindikatës.

Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë janë konfirmuar të infektuar me Covid 953 raste të reja dhe kanë humbur jetën 12 persona.

A prison police officer died today from the coronavirus. The victim is Vladimir Gjoka, 51 years old, part of Shënkolli prison in Lezha. The painful news was announced by the Police Services Union of Albania, expressing its condolences to the family of the deceased. The deceased was commanded in Rec when he contracted the deadly infection, the union says.

“Solidarity Trade Union. Another penitentiary police officer lost his life as a result of covid19. The late Vladimir Gjoka, 51, was a member of Ievp-Shenkoll. The union expresses its condolences to the family and encourages the institution to be close to relatives with financial assistance according to law.

The absurd commands of the police staff from Ievp Shënkoll to Ievp Rec, continue from December 2019 until now, although it was stated that on December 15, 2020, 2 reconstructed buildings would be opened, but this remained within the words and promises and the lack of responsibility by prison managers.

The deceased was commanding in Rec when he contracted the deadly infection. Lack of minimum working conditions, transportation, distance over 100km from the apartment, are a life-threatening premise for other employees. State authorities must take appropriate measures to minimize the phenomenon. The Albanian Penitentiary Police requires normal socio-economic and medical conditions and treatment “, it is said in the announcement of the union.

During the last 24 hours in our country 953 new cases have been confirmed infected with Covid and 12 people have lost their lives