Një 46-vjeçare nga fshati Manasufaj i Lushnjes ka rrëfyer dhimbjen e madhe, e cila i ka shkatërruar familjen. zemra-e-hapur-1-8

Nëna e një vajze 18 vjeçe tregoi përmes lidhjes skype se si e dhunonte dhe e braktisi burri.

Gjate rrefimit ne studion e emisionit me “Zemër të Hapur” në ‘News24’, ajo tha se ishte viti 2000 kur lidhi martesë me ish-bashkëshortin, një djalë nga fshati Lesnaj i komunës Përparim.

Nuk zgjati shumë dhe pas ardhjes në jetë të fëmijës së pare nisi dhe problematika midis tyre. Ai në radhët e uniformave blu e ndërsa Mirela një shtëpiake e dhunuar. Ajo tha se është divorcuar nga ish-burri në 2010-ën.

“Unë jetoj ne një fshat te Lushnjës, kam qene e martuar ne fshatin Lisnaj komuna e Peqinit. Kam qene e martuar me përpara po celebrimi u be ne vitin 2000, edhe u divorcuam ne vitin 2009 -2010. Ai kur po ndërtonim shtëpinë , kishte lidhje me dike tjetër. Vajza ishte 6-vjeçe. Tani vonë e kam kuptuar. Para se te divorcohesha, ai më përzuri edhe unë u ktheva një moment ne shtëpi e gjeta me dike tjetër. Nje moment vëllai me solli te prindërit sepse me dhembnin dhëmballët dhe bashkëshorti nuk me çonte. Kur i mbusha dhëmballët duhet te kthehesha ne shtëpi, kur mbërrita e gjeta derën te mbyllur edhe ky ishte ne pune ne polici. Aty pash qe brenda shtëpisë ishte dikush tjetër. Unë shkova ne polici sepse kur une po i thosha me jep çelësat për te hapur derën, ai ngaqë ishte punonjës i policisë ne Peqin nxori pistoletën. Vajza ishte 6 vjeçe edhe e pa te gjithë skenën. Dhuna nisi qe momentin qe ne ndërtuam shtëpinë rreth vitit 2007. Vajza ka qene 4 vjeçe. Ky është punonjës policie te dega e brendshme ne komisariat. Jemi njohur me shkuesi, nëpërmjet një mikut të ish vjehrrit, me njerëzit e mamit tim.me-zemer-te-hapur

Zgjati disa muaj njohje, diku 5 muaj zgjati e gjithë, fejese e martese. Mbasi ndërtuam shtëpinë, unë ngela shtatzënë me fëmijën e dyte qe edhe e humba. Nga ai moment me torturonte dhe nuk e kuptoja, vetem se me rrifte me grushte, dhune fizike. Nga torturat qe me bente ai une humba fëmijën, shkova ne oret e vona ne spital, aty humba fëmijën, edhe pas humbjes se fëmijës une u sëmura nga veshkat dhe anemia. Nuk e denoncova kurre sepse mbesa e ketij ishte e martuar me vellain tim, plus qe ai ishte punonjës i policisë dhe kisha frike prej tij.

Une doja te rrija te shtepia sepse e kishim ndertuar se bashku me ate. Ai me kërkoi divorcin pas nje viti te humbjes se fëmijës. Kam shkuar per te marr urdher mbrojtje edhe ma kane rrezuar sepse ai ishte punonjes policie. Edhe kur u be divorci ne vitin 2009 qe e kërkoi ai, mua nuk me lejuan gjyqtarët te flisja, edhe ndarja e pasurise nuk u be sepse shtëpia nuk ishte e legalizuar.

Nuk ma mori mendja se nuk do ndahej pasuria. Mua nuk mu dha pasuri per mungese dokumentacioni, kur u be zyra e ankesave per legalizim une aplikova por nuk me lejoi ai ta fotografonin objektin, ai i pagoi te gjitha institucionet. Une jam dhunuar nga te gjitha anet edhe nga gjithe institucionet.

Ai pasi u largova une edhe u be gjyqi i divorcit, ai ishte martuar me perpara me dike tjeter. Ai jep me zore edhe detyrimin ushqimor. Ai me largoi vet nga shtepia dhe e ka kërkuar vet divorcin. Ai është një mashtrues dhe vrasës, që shteti e mban në punë.”, tha 46-vjeçarja.

zemra-e-hapur-2-1-770×436
Ndërkohë, vajza e saj, Soneda tha se mbante mend që kur ishte 5 vjeçe kur e shihte që babai i saj ushtronte dhunë ndaj nënës.

“Unë mbaj mend që në moshën 5 vjeç që babai im e dhunonte mamin. Mbaj mend që mami qante pa fund. Ai është një baba që nuk është interesuar kurrë për mua, as te shkolla nuk ka ardhur kurrë.”, pohoi ajo.

Pjesë e emisionit u bë dhe ish-burri i 46-vjeçares, i cili përmes një lidhjeje telefonike ai mohoi dhunën e ushtruar. Po ashtu punonjësi i policisë tha se vajzën nuk e kishte takuar prej shumë vitesh, pasi nuk e lejonte ish-gruaja.

“E kam takuar vajzën që në 2019, nuk kam ushtruar kurrë dhunë ndaj saj, ajo ka qëndruar te shtëpia e prindërve pa lejen time. Në shtëpi erdhi e mori i vëllai jo për dhëmballët por për arsye të tjerë. Ajo ka ikur për shkak të nënës dhe dy fëmijëve jetim të vëllait tim. Ajo kur iku unë e kam pritur gati 100 ditë.

Ajo pretendon se ka humbur shtatzëninë por nuk është e vërtetë, sepse do ta konstatonte mjeku. Asgjë nuk është e vërtetë, unë jam martuar pas ndarjes në vitin 2010.Unë nuk kam pyetur vajzën drejtpërdrejt por të tjerët që e njohin.

Ajo është e mësuar nga nëna që të flasi ashtu. Unë nga ky moment do gjej rastin dhe mënyrën për ta takuar. Unë vet kam pasur një banesë nga babai im në vitet 66, ajo mund të pretendojë shumë por ne kemi bërë një gjyq. Edhe pasuria është ndarë. Unë nuk kam shtëpi, as te ALUIZNI nuk kam. Unë nuk kam asgjë për t’i thënë vajzës time.”, tha ai.

A 46-year-old woman from the village of Manasufaj in Lushnja has confessed to the great pain, which has ruined her family. Open-heart-e-1-8

The mother of an 18-year-old girl told via skype how she was raped and abandoned by her husband.

During the story in the studio of the show with “Open Heart” on “News24”, she said that it was the year 2000 when she married her ex-husband, a boy from the village of Lesnaj in the municipality of Përparim.

It didn’t last long and after the birth of the first child, the problems between them started. He in the ranks of the blue uniforms and while Mirela a raped housewife. She said she divorced her ex-husband in 2010.

“I live in a village in Lushnja, I was married in the village of Lisnaj in the municipality of Peqin. I was married before but the celebration took place in 2000, and we divorced in 2009-2010. He was in a relationship with someone else when we were building the house. The girl was 6 years old. It’s too late for me to understand. Before I got divorced, he kicked me out and I went home for a while and found him with someone else. One moment my brother brought me to my parents because my teeth hurt and my husband would not take me. When I filled my teeth, I had to go home, when I arrived I found the door closed and he was at work at the police station. There I saw that there was someone else inside the house. I went to the police because when I told him to give me the keys to open the door, he took out his pistol because he was a police officer in Peqin. The girl was 6 years old and saw the whole scene. The violence started when we built the house around 2007. The girl was 4 years old. This is a police officer at the internal branch of the police station. We met the goer, through a friend of the ex-father-in-law, with the people of my mother.

It lasted several months of acquaintance, somewhere around 5 months it all lasted, engagement and marriage. After we built the house, I got pregnant with my second child and lost it. From that moment on, he tortured me and I didn’t understand him, only that he was punching me, physically abusing me. From the torture he inflicted on me, I lost my child, I went to the hospital in the late hours, I lost my child there, and even after the loss of my child, I fell ill with kidney disease and anemia. I never denounced him because his granddaughter was married to my brother, plus he was a police officer and I was afraid of him.

I wanted to stay home because we had built it together with him. He asked me for a divorce after a year of losing a child. I went to get a protection order and they beat me because he was a police officer. Even when the divorce in 2009 was requested by him, the judges did not allow me to speak, and the division of property was not done because the house was not legalized.

It never occurred to me that the property would not be divided. He did not give me property for lack of documentation, when the office of complaints for legalization became, I applied but he did not allow me to photograph the object, he paid all the institutions. I have been raped by all parties and by all institutions.

After I left and the divorce trial took place, he had previously married someone else. He also forcibly gives alimony. He kicked me out of the house and asked for a divorce. He is a fraudster and a murderer, who is being held by the state, “said the 46-year-old.

Open-heart-of-2-1-770×436
Meanwhile, her daughter, Soneda, said she remembered when she was 5 years old when she saw her father abusing her mother.

“I remember when I was 5 years old my father raped my mother. I remember Mom crying endlessly. He is a father who has never been interested in me, nor has he ever come to school, “she said.

The 46-year-old’s ex-husband also became part of the show, who denied the violence through a phone call. The police officer also said that he had not met the girl for many years, as his ex-wife did not allow him.

“I have met the girl since 2019, I have never used violence against her, she stayed at her parents’ house without my permission. The brother came home and took it not for the teeth but for other reasons. She has fled because of my brother’s mother and two orphaned children. When she left, I waited for almost 100 days.

She claims to have lost her pregnancy but it is not true because the doctor would find out. Nothing is true, I got married after splitting in 2010. I didn’t ask the girl directly but the others who know her.

She is taught by her mother to speak like that. From this moment on, I will find the opportunity and the way to meet him. I myself have had an apartment from my father in the 66s, it may claim a lot but we have done a trial. Even the wealth is divided. I don’t have a home, nor do I have one at ALUIZNI. “I have nothing to say to my daughter.”