“Më e keqja kaloi. Kisha frikë se nuk do të shihja më fare. Në Turqi më kanë dhënë një shpresë”. Kështu u shpreh sot efektivi i policisë Fadil Allaraj, i cili u lëndua nga protesta e dy netëve më parë në Tiranë.

Ai pritet që të transportohet për mjekim të specializuar në Turqi, ndërsa mjekja që i dha ndihmën e parë tregoi “Syri ishte krejtësisht i zbrazur. Arritëm të mbajmë syrin. Ai ishte konfuz nuk dinte ku ishte në momentin e parë”.

Prindërit e efektivit kishin një apel për protestuesit. “Ta ulin dorën, se sikur është djali im edhe ata kanë fëmijë, me u qorru fëmijën si do të ndihen. Ju lutem të ulin dorën”. Kryeministri Edi Rama kishte një mesazh për opozitën dhe protestuesit, pasi vizitoi efektivin.

“Zoti u ktheftë mendjen e humbur atyre që ngrenë dorë ndaj të tjerëve dhe dora e drejtësisë mos vonoftë, jo vetëm mbi policin që mori jetën e një njeriu, as vetëm mbi dhunuesit e policëve në krye të detyrës, po edhe mbi ata që kanë dy vjet e gjysëm që duan të djegin Shqipërinë” tha ai.

“The worst is over,” he said. I was afraid I would not see at all. “They have given me hope in Turkey.” This is what police officer Fadil Allaraj said today, who was injured by the protest two nights ago in Tirana.

He is expected to be transported for specialized treatment to Turkey, while the doctor who gave him first aid said “The eye was completely empty. We managed to keep an eye. “He was confused. He did not know where he was at the first moment.”

The parents of the effective had an appeal to the protesters. “They should lower their hand, because if he is my son, they also have children, if the child is blinded, how will they feel. “Please lower your hand.” Prime Minister Edi Rama had a message for the opposition and the protesters, after visiting the effective.

“May God turn the lost mind to those who raise their hands against others, and may the hand of justice not be delayed, not only on the policeman who took the life of a man, nor only on the rapists of the police officers on duty, but also on those who have two “they have wanted to burn Albania for a year and a half,” he said.