Në konferencën e jashtëzakonshme që mbajti për mediat ditën e sotme, presidenti Ilir Meta është drejtuar me një gjuhë të ashpër ndaj kryeministrit të vendit Edi Rama.

Ai ka thënë se Edi Rama nuk e njeh aspak atë dhe se sillet si lepur para tij dhe para bandave që i vënë pistoletën tek këmba për të marrë tendera.

Gjithashtu Meta u tregua i ashpër ndaj ndërkombëtarëve duke thënë se nëse ata do të kishin reaguar, situata nuk do të kishte shkuar deri në këtë pikë.

“Ca di ti mo rrugaç, mor vagabond për Ilir Metën, ti para Ilir Metës sillesh si lepur. Ashtu siç sillesh me bandat që të vënë pistoletën te këmba e të marrin tendera. Nuk i mashtron dot qytetarët më, nuk merr më vota ti.

Nuk i publikova emrat e mediave që flasin për skandalin e incirenatorëve, e keni parë se kush është partia më e diskriminuar ? Se nuk është pjesë e skandalit të incirenatorëve.

Ky është burimi i konlfikteve në Shqipëri, Edi Rama i cili blen vota dhe do ta bëjë Shqipërinë sic bëri në Shijak dhe në Dibër.

E patë si i tha Damianit : Do t’a bëjmë tërmet në Vlorë ? Pa provoje tërmetin U bëj thirrje ambasadorëve nëse do kishit reaguar më herët, situata nuk do të kishte arritur deri në këtë pikë.

Nëse do kishin reaguar pas sulmit në Kavajë të dënonin sulmin e agresoëve ndaj opozitës nuk do kishte ndodhur vrasja në Elbasan”- u shpreh Meta.

In the extraordinary press conference he held today, President Ilir Meta addressed the Prime Minister of the country, Edi Rama, with harsh language.

He said that Edi Rama does not know him at all and that he behaves like a rabbit in front of him and in front of the gangs that put the pistol on his leg to win tenders.

Meta was also harsh on the internationals, saying that if they had reacted, the situation would not have gone so far.

“What do you know, you idiot, you idiot for Ilir Meta, you behave like a rabbit in front of Ilir Meta. Just like you behave with gangs that put the pistol to their feet and get tenders. You can no longer deceive the citizens, you no longer get votes.

I did not publish the names of the media talking about the incinerator scandal, have you seen who is the most discriminated party? That it is not part of the incinerator scandal.

This is the source of conflicts in Albania, Edi Rama who buys votes and will make Albania as he did in Shijak and Debar.

Did you see how he said to Damian: Will we make an earthquake in Vlora? Without trying the earthquake I call on the ambassadors if you had reacted earlier, the situation would not have reached this point.

“If they had reacted after the attack in Kavaja to condemn the attack of the aggressors against the opposition, the murder in Elbasan would not have happened” – said Meta.