Gjykata e Tiranës ka dhënë vendimin për 24 nga 42 të arrestuarit gjatë të protestave të zhvilluara ditët e fundit në kryeqytet.

Fax News mëson se për 11 persona është caktuar masa “arrest me burg”, për 9 prej tyre është dhënë masa “detyrim paraqitje” dhe për 4 të tjerë është vendosur masa “arrest shtëpie”.

Per 11 është caktuar masa arrest me burg, 9 detyrim paraqitje dhe 4 te tjerë arrest shtëpie. 6 nga të arrestuarit janë lenë me burg deri ne dat 24 dhjetor.

Gjykata i ka lënë kohë prokurorisë 2 javë për të sjellë prova të reja për këta persona. Ndërsa 5 janë lënë nën masën arrest me burg pa afat.

24 masat e para janë dhënë nga gjyqtarja Adriana Bere, ndërkohë që pritet pas pak gjyqtarja Shefkie Demiraj të japë vendimin edhe për të arrestuarit e tjerë.

The court of Tirana has given the decision for 24 of the 42 arrested during the protests held in the last days in the capital.

Fax News learns that for 11 persons the measure “prison arrest” has been imposed, for 9 of them the measure “obligation to appear” has been given and for 4 others the measure “house arrest” has been imposed.

For 11, the measure of arrest was imposed with imprisonment, 9 with the obligation to appear and 4 others with house arrest. 6 of the arrested have been left in prison until December 24.

The court has given the prosecution 2 weeks to bring new evidence for these persons. While 5 were left under the measure of imprisonment with indefinite imprisonment.

The first 24 measures were given by Judge Adriana Bere, while Judge Shefkie Demiraj is expected to give a decision on the other detainees.