Një mosmarrëveshje mes fqinjëve të vjetër në fshatin Gradicë të Drenasit ka përfunduar me vrasjen e A.M., 14 vjeç e gjysmë dhe plagosjen e babait të tij B.M. Ky i fundit, sipas familjarëve, ndodhet në koma në QKUK. Gazeta Express ka qëndruar sot në Gradicë, aty ku një natë më parë pati të shtëna armësh dhe prani të shtuar të zyrtarëve policorë, që po qëndronin edhe sot në hyrje të shtëpisë së personit të dyshuar Xh.B., i cili mëngjesin e sotëm u dorëzua në polici e më pas të njëjtin veprim e bëri edhe i biri i tij 19-vjeçar.

Në hyrje të shtëpisë së viktimës po qëndron karrigia me peshkir të bardhë. Për kryeshnosh po shkojnë të afërm të viktimës, kryesisht banorë të fshatit, që ndihen të shokuar me tragjedinë e mbrëmshme.

Sipas një banori që i njeh mirë dy familjet, të përfshirët në tragjedi nuk kanë pasur probleme në të kaluarën e as nuk kanë arritur ta kuptojnë motivin e vrasjes.

“Deri dje janë kanë bashkë, s’kanë pas gjë të keqe…Ajo çka ka ndodh mbrëmë ka qenë e momentit, rasti ka ndodh aty në pyll mas orës 20:00. Në ato momente ka punu shejtani, unë isha te familja e viktimës edhe ata janë të befasur me atë çka ka ndodh, që hon e don bashkë janë kanë. Kurrë në jetë asgjë s’kanë pas mes vete. Dy familjet janë të mira, unë i njoh personalisht”, tha ky banor i fshatit për Gazetën Express.

Tutje ai theksoi edhe njëherë se familjet s’kanë pasur telashe mes vete, duke shtuar se “drekë e dekë i kanë mbajt bashkë, absolut kurgjë s’ka pas”.
Ndërsa, nga familja e ngushtë e viktimës nuk dëshiruan të prononcohen për media. Teksa familja e të dyshuarve për vrasjen e të miturit dhe plagosjen e babait të tij, vazhdonte të ruhej nga policia.

Me hetimin e vrasjes po merret Prokuroria Themelore e Prishtinës, një burim i Gazetës Express brenda prokurorisë tha se një pistë e hetimit lidhet me kontest pronësor, por sipas tij është akoma herët të dihen rrethanat e ngjarjes.

Ndërsa, B.M., po vazhdon të trajtohet në Intrensivë në QKUK dhe sipas mjekëve i njëjti ka lëndime serioze, për shkak të plagëve të marra nga arma e zjarrit, kryesisht në regjionin e kokës.

Për rastin është deklaruar Prokuroria Themelore e Prishtinës dhe rasti është cilësuar si “Vrasje e rëndë “ dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

“Me urdhër të prokurorit kujdestar trupi i pajetë është dërguar për obduksion, ndërsa personi tjetër i plagosur është duke u trajtuar në QKUK. Aktualisht ju njoftojmë se një person i dyshuar i përshirë në këtë rast është dorëzuar në polici, derisa Prokurori i Shtetit në koordinim me Policinë e Kosovës, janë duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore lidhur me këtë rast”, thuhet në deklaratën e prokurorisë.

Ndërsa, Express raportoi se pas dorëzimit në polici të 54-vjeçarit Xh.B., veprimin e njëjtë e ka bërë edhe djali i tij 19-vjeç.

Familjarët thanë se të miturit do t’i jepet lamtumira e fundit nesër në varrezat e fshatit Gradicë.

A dispute between old neighbors in the village of Gradica in Drenas ended with the murder of A.M., 14 and a half years old, and the wounding of his father B.M. The latter, according to family members, is in a coma at the UCCK. Gazeta Express has stayed today in Gradica, where the night before there were gunshots and increased presence of police officers, who were still standing today at the entrance of the house of the suspect Xh.B., who this morning was he turned himself in to the police and then his 19-year-old son did the same.

At the entrance of the victim’s house is a white fishing chair. Relatives of the victim, mainly residents of the village, who are shocked by last night’s tragedy, are going to the forefront.

According to a resident who knows the two families well, those involved in the tragedy have not had problems in the past nor have they been able to understand the motive for the murder.

“Until yesterday, they were together, there was nothing wrong… What happened last night was of the moment, the case happened there in the forest after 20:00. In those moments, the devil worked, I was at the victim’s family and they are surprised by what happened, that they love each other. They have never had anything in life. “Both families are good, I know them personally”, said this resident of the village for the Express Newspaper.

He further stressed that the families did not have any troubles with each other, adding that “they had lunch and dinner together, there was absolutely nothing”.
While, from the close family of the victim did not want to speak to the media. As the family of the suspects in the murder of the minor and the wounding of his father continued to be guarded by the police.

The Basic Prosecution of Prishtina is investigating the murder, a source of Gazeta Express inside the prosecution said that an investigation track is related to a property dispute, but according to him it is still early to know the circumstances of the event.

While, B.M., is continuing to be treated in Intensive in UCCK and according to doctors he has serious injuries, due to injuries received from the firearm, mainly in the head region.

The case was declared by the Basic Prosecution of Prishtina and the case was described as “Aggravated Murder” and “Unauthorized possession, control or possession of weapons.”

“By order of the custodial prosecutor, the dead body was sent for autopsy, while the other injured person is being treated at the UCCK. We are currently informing you that a suspect involved in this case has been handed over to the police, while the State Prosecutor in coordination with the Kosovo Police, are taking all necessary investigative actions regarding this case “, it is stated in the statement of the prosecution .

While, Express reported that after the handover to the police of 54-year-old Xh.B., the same action was done by his 19-year-old son.

The relatives said that the juvenile will be given his last farewell tomorrow in the cemetery of the village of Gradica.