Shqipëria dhe Gjermania kanë nisur zyrtarisht diskutimet për njohjen e ndërsjellë të patentave. Nëse kjo finalizohet, përfitues janë rreth 30 mijë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Gjermani. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton se në Shqipëri ka mbërritur një delegacion gjerman për këtë çështje. “Së bashku me zv.ministrin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Artan Shkreli, mirëpritëm me kënaqësi të veçantë Guido Zielke, drejtor i përgjithshëm i Trafikut Rrugor dhe Transportit dhe znj. Renate Bartelt-Lehrfeld, drejtoreshë e Ligjit të Trafikut Rrugor në Ministrinë Federale të Transportit në Berlin, vizitë e cila ka si qëllim informimin nga afër të palës gjermane me procesin e trajnimit dhe të testimit për marrjen e leje drejtimit në Shqipëri.

Një takim i rëndësishëm, me qëllim vijimin e vlerësimit të mëtejshëm të kërkesës së Republikës së Shqipërisë për njohjen e konvertimit të leje drejtimeve shqiptare në Gjermani. Proces i cili ndihmon rreth 30,000 shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Gjermani. I pranishëm në takim ishte dhe zv.ambasadori gjerman, Z. Johannes Dietrich.

Albania and Germany have officially launched discussions on the mutual recognition of patents. If finalized, about 30,000 Albanians living and working in Germany will benefit.

The Directorate General of Road Transport Services announces that a German delegation has arrived in Albania.

“Together with the Deputy Minister of the Ministry of Infrastructure and Energy, Artan Shkreli, we were very pleased to welcome Guido Zielke, Director General of Road Traffic and Transport, and Ms. Renate Bartelt-Lehrfeld, Director of Road Traffic Law at the Federal Ministry of Transport in Berlin, aims to inform the German side about the training and testing process for obtaining a driving license in Albania.

An important meeting, with a view to further assessing the Republic of Albania’s request for recognition of the conversion of Albanian driving licenses to Germany. A process that helps about 30,000 Albanians living and working in Germany. Also present at the meeting was the German Deputy Ambassador, Mr. Johannes Dietrich.