Pika Kufitare e Kapshticës ka vendosur që të gjithë personat të dorëzojnë rezultatin negativ të tamponit Covid-19 nëse duan të kalojnë kufirin. Burime për Faxweb.al bëjnë me dije se secili qytetar duhet të ketë rezultatin e testit me afat jo më larg se 72 orë.

Ky rregull i ri nuk do të përjashtojë as shtetasit grekë, ndërkohë që kostot te kryerjes së tamponit duhet të mbulohen nga vetë qytetarët. Vetëm një tampon do të kushtojë 98 euro.

Ndërsa pas datës 16 gusht pritet të aplikohet karantinimi i shtetasve që kalojnë kufirin.

Kapshtica Border Crossing Point has decided that all persons must submit the negative result of the Covid-19 buffer if they want to cross the border. Sources for Faxweb.al suggest that every citizen should have the test result no later than 72 hours.

This new rule will not exclude Greek citizens either, while the costs of performing the buffer must be covered by the citizens themselves. Just one tampon will cost 98 euros.

While after August 16, the quarantine of citizens crossing the border is expected to be applied.