Të godasësh dhe shash nënën tënde është vërtet një problem psiqik. Dhe në Shqipëri hasim dita-ditës situata të tilla. Disa fëmijë lënë nënat rrugve, disa i përzënë nga shtëpia dhe disa i rrahin e i ofendojnë. Një grua 67-vjeçare, e cila ka trokitur në studion e emisionit me “Zemër të Hapur”, ka kërkuar ndihmë. “Dhimbje në shpirt”, shprehet ajo, “fëmijët nuk më duan, duan të më nxjerrin jashtë nga shtëpia, bashkëshorti ka rreth 20-vite që është larguar nga kjo jetë”. Fatmira Koleci tregon sesi e humbi njërin prej djemve, i cili u vetëflijua në Greqi, pas një debati me vëllezërit e tij. Ai ndërroi jetë në vitin 1998. 67-vjeçarja jeton me njërin prej djemve dhe nusen e tij, të cilët e keqtrajtojnë dhe duan ta nxjerrin nga banesa. Në banesën ku jeton, Fatmira ka kontribuar për ta ndërtuar. “Ti nuk je nënë e mirë”, kështu i thotë djali dhe nusja, duke shkuar madje deri aty sa e quajnë “k*rvë”, e ndërsa fëmijët e djalit e shohin shtrembër gjyshen.

Nëna rrëfen:

Jam Fatmira Koleci, 67 vjeç, jam nëna e katër fëmijëve. Më kanë vdekur dy çuna. Njëri prej tyre 18 vjeç, në 1998 më vd*q djali, u vetëflijua në Greqi, ai jetonte me dy vëllezërit. Zihej shumë me vëllezërit e tij. Nuk e di për çfarë ziheshin me njëri tjetri. Çunat atëherë nuk na treguan se ishin zënë, por mua më treguan kushërinjtë. Unë tani jetoj me njërin nga çunat dhe nusen, burri vd*q para 20 vitesh. Djali që jetoj unë me të punon saldator. Ndërsa nusja e ka fëmijën e vogël. Ky ka tre fëmijë, dy çunat e mëdhenj më shikojnë me sy të shtrembër, goca e vogël që është 6-vjeçe shkon edhe i vë dorën në fytyrë të atit që të pushojë kur zihet me mua. Më bëjnë presion gjatë gjithë kohës duan të iki nga shtëpia më thotë dil jashtë kësaj shtëpie, ti nuk je nëna jonë. Nusja që kam brenda më thotë ti vajzat e tua i ke kurva. Goca e madhe u nda nga burri se ishte pijanec dhe kjo shkonte punonte nëpër shtëpira, por djemtë e mi thonin që ka shkuar punon prost*tutë. Djemtë nuk i flasin vajzës edhe mua më thonë se ti je kurvë si vajzat. Kur erdhi vajza njëherë te mua ata filluan ta shanin dhe i thonë që ti ke bërë kopila. Unë para vitit të ri bëra një krevat, ma bleu goca, dhe jetoj vetëm në një dhomë, gatuaj vetë një shishe qumësht. Edhe ai që jeton në Greqi më thotë ti je nënë e keqe, ti nuk je nënë. Nuk më duan, nuk di çfarë të bëj, ku të shkoj, sepse kur punoja ata më donin, tani që nuk punoj nuk më do njeri. Më ushtrojnë dhunë psikologjike dhe fizike, mbrëmë debatuam, ai më thoshte ik nga shtëpia mos të të shikoj këtu, më thoshte do marr djalin tjetër në Greqi që të të thotë edhe ai të zhdukesh. Nuk di ku të shkoj, erdha te ju për ndihmë. Nuk jam ulur kurrë të bisedoj me djalin, sepse zemra ime është bërë copa, nuk ngjitet më. Vetëm ata e dinë se çfarë kanë me mua. Nusja gatuan, por unë nuk ha nga ata se nuk më japin mua, unë ha veç, nuk ulem në tryezë me ata. Herë më ftojnë në tryezë, herë jo. Unë me këdo i qaj hallet, por askush nuk më rri afër, vetëm dy gocat më qëndrojnë afër. Njëra nga gocat që këta e dhunojnë psikologjikisht më thotë mos ki turp për të shprehur hallet. Gjërat nuk përmirësohen më me djalin, sepse unë i kam turpëruar ata se dola në televizor. Unë kam frikë të kthehem sërish aty.
Vajza e 67-vjecares shprehet:

Unë si vajza e asaj dua të di çfarë kërkojnë nga nëna. Unë kam folur, kryefjala e vëllezërve të mi është ofendimi dhe fjalët e pista ndaj nënës dhe ndaj dy motrave. Shumën më të madhe të operacionit të nënës time e kam dhënë unë. Ata le të dalin publikisht të dy vëllezërit dhe të thonë çfarë kanë me nënën time. Kur interesi dhe injoranca të mbulon kjo do ndodhi. Nëna ime kur ishte e fortë fizikisht ata e donin dhe tani nuk e duan më. Nuk e kuptoj çfarë kanë të dy vëllezërit. Unë jam paragjykuar nga vëllezërit për zgjidhjen e martesës. Nëna ime më shumë është kujdesur për ata. Unë dua që ata të tregojnë se çfarë kanë me nënën. Nëna është e moshuar, se di çfarë do bëhet me nënën time.

Hitting and teasing your mother is really a psychological problem. And in Albania we face such situations day by day. Some children leave their mothers on the streets, some drive them out of the house, and some beat and offend them. A 67-year-old woman, who knocked in the studio of the show “Open Heart”, asked for help. “Pain in the soul”, she says, “the children do not love me, they want to take me out of the house, my husband has been away from this life for about 20 years”. Fatmira Koleci tells how she lost one of her sons, who committed suicide in Greece, after an argument with his brothers. He passed away in 1998. The 67-year-old lives with one of his sons and his daughter-in-law, who mistreat him and want to evict him. In the apartment where she lives, Fatmira has contributed to build it. “You are not a good mother”, says the son and the bride, even going so far as to call her “k * rvë”, while the boy’s children look at the grandmother crookedly.

The mother confesses:

I am Fatmira Koleci, 67 years old, I am a mother of four children. Two of my boys have died. One of them, 18 years old, in 1998 my son died, committed suicide in Greece, he lived with his two brothers. He quarreled a lot with his brothers. I do not know what they were arguing about. The boys then did not tell us they were busy, but my cousins ​​told me. I now live with one of the boys and the bride, the husband died * 20 years ago. The boy I live with works as a welder. While the bride has a small child. He has three children, the two big boys look at me with crooked eyes, the little girl who is 6 years old goes and puts her hand on her father’s face to rest when he fights with me. They put pressure on me all the time, they want to leave the house, they tell me to get out of this house, you are not our mother. The bride I have inside tells me you have your daughters whores. The big girl was separated from her husband because he was a drunkard and she used to work in the houses, but my sons said that she went to work as a prostitute. Boys do not talk to girls and they tell me that you are a bitch like girls. When the girl came to me once they started cursing her and telling her that you made copies. I made a bed before the new year, bought me oca, and live alone in a room, cook a bottle of milk myself. Even the one who lives in Greece tells me you are a bad mother, you are not a mother. They do not love me, I do not know what to do, where to go, because when I worked they loved me, now that I do not work no one loves me. They use psychological and physical violence against me, last night we argued, he told me to leave the house not to see you here, he told me I would take the other boy to Greece to tell him to disappear too. I do not know where to go, I came to you for help. I have never sat down to talk to the boy because my heart is torn to pieces, it no longer sticks. Only they know what they have to do with me. The bride cooks, but I do not eat from them because they do not give me, I eat alone, I do not sit at the table with them. Sometimes they invite me to the table, sometimes not. I cry with everyone, but no one stays close to me, only two girls stay close to me. One of the girls who psychologically abuses them tells me not to be ashamed to express my concerns. Things are not getting better with the boy anymore because I was ashamed of them for appearing on TV. I’m afraid to go back there again.
The 67-year-old girl says:

I as her daughter want to know what they ask of the mother. I have spoken, the word of my brothers is offense and dirty words to the mother and to the two sisters. Most of my mother’s surgery was given by me. Let them both publicly go out and say what they have to do with my mother. When interest and ignorance cover you this will happen. My mother when she was physically strong they loved her and now they do not love her anymore. I do not understand what the two brothers have. I have been prejudiced by the brothers over the dissolution of the marriage. My mother cared for them more. I want them to tell what they have with the mother. The mother is old, she knows what will happen to my mother.