Rikthehet saga e hakmarrjes mes familjes Llanaj dhe Xhaferraj në qytetin e Vlorës.

Nihat Xhaferraj nga Selenica e Vlorës i ka shpëtuar mbrëmjen e djeshme një tjetër atentati, i cili këtë herë i ishte organizuar teksa ishte në banesën e tezes së tij në Fier, në fshatin Mbrostar. Sipas njoftimit të Policisë dhënë mëngjesin e sotëm, Xhaferraj është plagosur në krah, ndërkohë që autorët janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, dhe mbeten ende të paidentifikuar.

Familjarët pensionistë të të plagosurit janë shumë të frikësuar dhe te tronditur nga ngjarja. Xhaferraj kishte marrë urdhër mbrojtjeje pas ngjarjeve dhe vrasjeve që kishin ndodhur në fisin e tij e për këtë arsye strehohej tek shtëpia e tezes së tij.

Në errësirë të plotë, ata janë futur në oborrin e shtëpisë ku ndodhej 50-vjeçari duke kaluar murin mbrojtës të një banese ngjitur që ishte e pabanuar.
Kanë tentuar ta qëllojnë nga dritarja, por Nihat Xhaferraj ka shpëtuar me vetëm një plagosje në krah, dhe pas marrjes së mjekimit në Fier është dërguar për në Tiranë.

Por kush është Nihat Xhaferraj?

Në vitin 2011 ai i ka shpëtuat një tjetër, ndeërsa autori u kap pak pas ngjarjes nga ku u identifikua si nip i familjes Llanaj, po nga Selenica, me të cilët konfliktet datojnë shumë herët.

Një hasmëri e vjeter, nisur që prej vititi 1998 mes dy fiseve Llanaj-Xhaferraj.

Konflikti ndërmjet fiseve Llanaj dhe Xhaferaj, rezulton të ketë nisur në vitin 1998, kur u vra me armë në Selenicë të Vlorës Gjysho Xhaferaj, BABAI I Nihat Xhaferraj. Baftjar Llanaj u akuzua nga prokuroria për vrasjen e tij. Nuk kaloi shumë dhe në qershor 2011 u ekzekutua në Vlorë Baftjar Llanaj.

Ngjarja e rëndë ndodhi më 14 qershor 2011 rreth orës 18:00 në rrugën që lidh qytezën e Selenicës me Vlorën, në vendin e quajtur “Bishti i Malit”. Sipas burimeve të Policisë së Vlorës në atë kohë, 60-vjeçarit Llanaj i është zënë pritë duke u qëlluar me breshëri automatiku nga të paktën dy persona. Pas krimit policia arrestoi autorin Sako Xhaferaj, nipi i Gjysho Xhaferaj, pasi Sako kishte mbetur vetë i plagosur në këtë ngjarje të rëndë.

Në shtator 2011, tentohet të vritet Nihat Xhaferaj, djali i viktimës Gjysho Xhaferaj të vrarë në 1998. Autori kapet dhe identifikohet si Altin Aliaj, nipi i familjes Llanaj. Pas krimit u arrestua Altin Aliaj, i cili më pas u lirua nga gjykata. Në janar 2012 u vra në atentat Nure Xhaferri, 52 vjeç, djali tjetër i Gjysho Xhaferaj.

Ndërsa ngjarjet e rënda kanë pasuar njëra tjetren, pak muaj më parë, konkretisht në muajin Maj sërish nipit të Gjysho Xhaferraj, Jetnor Xhaferraj i është bërë atentat për ta vrarë, por fatmirësisht edhe ky i fundit ka marrë një plumb në krahe.

Jetnor Xhaferaj është tentuar të vritet me armë zjarri. Xhaferaj ndodhej pranë banesës së tij, kur një person i maskuar ka hapur zjarr nga brenda një automjeti. Një breshëri automatiku ka prishur qetësinë në Selenicë të Vlorës, ndërsa fatmirësisht nga ky atentat ka shpëtuar pa lëndime të shumta, objektivi i këtij sulmi me armë 50-vjeçari Jetnor Xhaferaj./FAXWEB.AL

The saga of revenge between the Llanaj and Xhaferraj families in the city of Vlora returns.

Nihat Xhaferraj from Selenica, Vlora, escaped last night another assassination attempt, which this time was organized while he was at his aunt’s apartment in Fier, in the village of Mbrostar. According to the police report given this morning, Xhaferraj was injured in the arm, while the perpetrators quickly left the scene, and remain unidentified.

Retired relatives of the injured are very scared and shocked by the event. Xhaferraj had received a protection order after the events and murders that had taken place in his tribe and for this reason he took refuge in his aunt’s house.

In complete darkness, they entered the yard of the house where the 50-year-old was, crossing the protective wall of an adjoining apartment that was uninhabited.
They tried to shoot him from the window, but Nihat Xhaferraj escaped with only one wound in the arm, and after receiving treatment in Fier he was sent to Tirana.

But who is Nihat Xhaferraj?

In 2011 he saved another, while the perpetrator was caught shortly after the event from where he was identified as the nephew of the Llanaj family, also from Selenica, with whom the conflicts date very early.

An old enmity, started since 1998 between the two tribes Llanaj-Xhaferraj.

The conflict between the Llanaj and Xhaferaj tribes, turns out to have started in 1998, when Gjysho Xhaferaj, the father of Nihat Xhaferraj, was shot dead in Selenica, Vlora. Baftjar Llanaj was charged by the prosecution with his murder. It did not take long and in June 2011 Baftjar Llanaj was executed in Vlora.

The serious incident happened on June 14, 2011 around 18:00 on the road that connects the town of Selenica with Vlora, in a place called “Mountain Tail”. According to Vlora Police sources at the time, 60-year-old Llanaj was ambushed and shot with automatic volleys by at least two people. After the crime, the police arrested the perpetrator Sako Xhaferaj, the grandson of Gjysho Xhaferaj, after Sako had been injured in this serious event.

In September 2011, an attempt was made to kill Nihat Xhaferaj, the son of the victim Gjysho Xhaferaj killed in 1998. The perpetrator was caught and identified as Altin Aliaj, the nephew of the Llanaj family. Altin Aliaj was arrested after the crime, who was later released by the court. In January 2012, Nure Xhaferri, 52, the other son of Gjysho Xhaferaj, was assassinated.

While serious events have followed each other, a few months ago, specifically in May, again Gjysho Xhaferraj’s nephew, Jetnor Xhaferraj was assassinated to kill him, but fortunately the latter also received a bullet in the arm.

Jetnor Xhaferaj was attempted to be killed with a firearm. Xhaferaj was near his apartment, when a masked person opened fire from inside a vehicle. An automatic burst has disturbed the peace in Selenica of Vlora, while fortunately from this assassination he escaped without numerous injuries, the target of this armed attack 50-year-old Jetnor Xhaferaj./FAXWEB.AL