Pas fotove dhe videove ku shihej që Tea dhe Berati ishin në n shoqërinë e disa momenteve romantike dhe deklaratës së fortë të Andit ku u shpreh se produksioni i ka detyruar që ai dhe Tea të dilnin çift nga programi me patjetër edhe pse Tea ishte në një lidhje me Beartin. Ka ardhur edhe reagimi i opinionistit të “Për’Puthen” Arjan Konomi. Përmes një video të postuar në Instagram Konomi ka folur për skandalin, ndërsa dukej tejet i emocionuar. Mes lotësh, ai shprehet se nuk ka qenë aspak në dijeni të kësaj historie.

Arjan Konomi:

Unë nuk kam pasur as dijeninë më të vogël, as dyshimin më mininal që mund të ekzistonte kjo e vërtetë, që ju keni marrë vesh këto ditë. Nëse kam pasur dyshime, kanë qenë dyshime për pëlqime, në momente të caktuara që tani i takojnë 3-4 muaj më parë. Por përveç atyre dyshimeve për pëlqim dhe një tërheqje reciproke, kam qenë totalisht në mungesë të plotë të çdo dijenie deri në momentin që do ishte Prime, kur Tea dhe Andi do largoheshin nga ai emision. Këtë e them me ndershmërinë më të madhe në radhë të parë tek ata që kanë besuar tek fjala ime dhe personi im.

After the photos and videos where it was seen that Tea and Berat were in the company of some romantic moments and Andi’s strong statement where he said that the production forced him and Tea to leave the program as a couple even though Tea was in a relationship with Beartin. The reaction of “Për’Puthen” opinionist Arjan Konomi has also come. Through a video posted on Instagram, Konomi talked about the scandal, while looking extremely excited. Between tears, he says he was not at all aware of this story.

Arjan Konomi:

I had neither the slightest knowledge, nor the slightest doubt that this truth could exist, that you have learned these days. If I had any doubts, there were doubts about likes, at certain moments that now belong to 3-4 months ago. But other than those suspicions of consent and a mutual attraction, I was totally in complete lack of any knowledge until the moment I would be Prime, when Tea and Andy would leave that show. I say this with the utmost honesty in the first place to those who have believed in my word and my person.