Autoritetet greke kanë vazhduar hetimet e plota për të gjetur shqiptarin, që dyshohet se është autori i ‘eliminimit’ të 43-vjeçares ukrainase dhe farmacistit 42-vjeçar, brenda shtëpisë së saj në Loutraki.

Hetimet deri tani kanë treguar se 45-vjeçari shqiptar mund te ketë pasur edhe një bashkëpunëtor në këtë ngjarje. Mediat fqinje shkruajnë se një person tjetër që kishte marrëdhënie miqësore me Fotini Svitlana, është zhdukur në të njëjtën ditë me të dyshuarin kryesor.

Duke përdorur pamjet nga kamerat e sigurisë, autoritetet dalluan natën e ngjarjes tronditëse, pranë shtëpisë së fshatit të 43-vjeçares, figurën e një burri, që përputhet me karakteristikat e këtij personi.

Shqiptari është ish-partneri i së ndjerës dhe ka qenë i dënuar më parë. Vajza e çiftit u tha autoriteteve se nëna e saj “i kishte dhënë fund një marrëdhënieje me një person të dhúnshém dhe shtypés”, duke vënë në dukje se “nuk e imagjinoja kurrë se kjo marrëdhënie do të ishte fatale për të”.Gruaja ishte njohur me shqiptarin pikërisht në këtë ishull. Kur u largua nga zona për në Loutraki, ai nuk mund ta pranonte dot këtë fakt dhe bëri gjëmën.

Burimi: star.gr |joq.al

Greek authorities have continued full investigations to find the Albanian, who is suspected of being the perpetrator of the ‘elimination’ of the 43-year-old Ukrainian and the 42-year-old pharmacist, inside her house in Loutraki.

Investigations so far have shown that the 45-year-old Albanian may have had an accomplice in this event. Neighboring media write that another person who had a friendly relationship with Fotini Svitlana, disappeared on the same day with the main suspect.

Using footage from security cameras, authorities spotted the night of the shocking event, near the village house of the 43-year-old, the figure of a man, which matches the characteristics of this person.

The Albanian is the former partner of the deceased and has been previously convicted. The couple’s daughter told authorities that her mother “had ended a relationship with a violent and oppressive person”, noting that “I never imagined that this relationship would be fatal for her”. The woman was known with the Albanian exactly on this island. When he left the area for Loutraki, he could not accept this fact and did the woe.

Source: star.gr | joq.al