Dy zv. drejtorët e policisë së Elbasanit dhe 8 policë të forcës së posaçme “Shqiponja”, që ndodheshin në momentin e vrasjes së Pjerin Xhuvanit, po verifikohen nga kolegët e tyre të Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave.

Hetimi nga SHÇBA, ka nisur ditën e sotme dhe ka shumë gjasa që të përfundojë me marrjen e masave administrative ndaj punonjësve të policisë.

Verifikimet e 10 policëve janë duke u kryer në bashkëpunim me prokurorinë e Elbasanit. Burime pranë policisë së Elbasanit thanë se po hetohen veprimet që kanë kryer 10 efektivë policie, përfshirë dy nën drejtorët e policisë së Qarkut Elbasan, ai i forcës së Posaçme “Shqiponja” dhe nën drejtorit të Qarkut Elbasan.

Ditën e sotme SHÇBA, ka sekuestruar rregullore dhe ka kërkuar planin e ndërhyrjes së trupës prej 10 policësh në lagjen “5 Maji” në Elbasan.

Njëherësh oficerët kanë kërkuar bisedat e policëve të realizuara në RADIO dhe telefonat e tyre për këtë ngjarje.

Ngjarja në Elbasan, Hajdarmataj: Ish-efektivi i RENEA vrau një person por shpëtoi disa të tjerë.

Sipas burimeve, SHÇBA-ja ka siguruar dëshmi nga banorë të zonës se policia, nuk ka ndërhyrë në asnjë moment edhe pse ka qenë në vendngjarje kur ka ndodhur përplasja me armë.

Banorë të lagjes kanë treguar se dy nën/drejtorët dhe 8 policët që ndodhen në vendin e ngjarjes, janë larguar me vrap, duke mos kryer asnjë veprim qoftë për të parandaluar ngjarjen, por qoftë për të kryer veprime për arrestimin e personave që u përfshinë në përqasjen me armë.

Thënien e banorëve përputhen me pamjet filmike të sekuestruara nga prokuroria. Asnjë nga efektivët e policisë që ndodhej prezent në vendngjarje nuk ka qëlluar me armë, por janë larguar menjëherë pas të shtënave.

Pamjet filmike të sekuestruara në vendngjarje, tregojnë se së bashku me efektivët e policisë, është larguar me vrap dhe Klemend Xhaferi ose “Kel Çami”, i cili deri në këto momente rezulton i shpallur në kërkim nga policia e Elbasanit.

SHÇBA, po verifikon edhe punonjësit e sallës operative të Drejtorisë së Elbasanit, të cilët 1 orë para krimit kanë marrë telefonata nga qytetarët për prezencën e eskortës së tre furgonëve të PD-së dhe konstatimit të personave të armatosur.

Dy zv. The directors of the Elbasan police and 8 police officers of the “Shqiponja” special force, who were at the time of Pjerin Xhuvani’s murder, are being verified by their colleagues from the Internal Affairs and Complaints Service.

The investigation by the CIA has started today and will most likely end with the taking of administrative measures against police officers.

Verifications of 10 police officers are being carried out in cooperation with the Elbasan Prosecutor’s Office. Sources close to the Elbasan police told “Ora News” that the actions committed by 10 police officers are being investigated, including two deputy directors of the Elbasan District police, that of the Special Forces “Eagle” and the deputy director of the Elbasan District.

Today, the CIA has seized regulations and requested a plan for the intervention of a troop of 10 police officers in the neighborhood “5 Maji” in Elbasan.

At the same time, the officers requested the conversations of the police officers conducted on RADIO and their telephones about this event.

Event in Elbasan, Hajdarmataj: Former RENEA staff killed one person but saved several others.

According to sources, the CIA has provided evidence from residents of the area that the police did not intervene at any time, even though they were at the scene when the gunfight took place.

Residents of the neighborhood have indicated that the two deputy directors and 8 police officers who are at the scene, ran away, not taking any action either to prevent the event, but to take action to arrest the persons involved in approach with weapons.

The statements of the residents are consistent with the film footage seized by the prosecution. None of the police officers present at the scene fired, but left immediately after the shooting.

The film footage seized at the scene, shows that together with the police, Klemend Xhaferi or “Kel Çami” ran away, who until now has been declared wanted by the Elbasan police.

The CIA is also verifying the employees of the operating room of the Elbasan Directorate, who 1 hour before the crime received phone calls from citizens for the presence of the escort of three PD vans and the ascertainment of armed persons.