Ministrja e Arsimit Evis Kushi njoftoi ditën e sotme se pas pushimeve të fundvitit, shkolla do të fillojë në datën 11 janar. Gjatë vizitës që ajo bëri në bashkinë e Pustecit bashkë me kryeministrin e Maqedonisë së veriut, Zoran Zaev, Kushi tha se ky vendim ka ardhur në bashkëpunim me Komitetin e Ekspertëve dhe se është shtyrë vendimi i mëparshëm që parashikonte fillimin e mësimit më 4 janar.

“Në bashkëpunim me Komitetin e Ekspertëve kemi vendosur që pas pushimeve të fundvitit shkolla të nisë në datën 11 janar dhe jo në 4, siç parashikonte urdhri i mëparshëm”, tha Kushi.

Ndërkohë kujtojmë që prej 1 dhjetorit nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme zhvilllojnë mësim të alternuar në shkolla dhe online, ndërsa studentët e universiteteve vetëm online.Ende nuk ka ibnformacione nëse në janar nxënësit do të vjojnë me mësimin e alternuar apo do të zgjidhet vetëm njëra mënyrë.

Minister of Education Evis Kushi announced today that after the end-of-year holidays, the school will start on January 11th. During her visit to the municipality of Pustec together with the Prime Minister of northern Macedonia, Zoran Zaev, Kushi said that this decision came in cooperation with the Committee of Experts and that the previous decision, which envisaged the start of classes on January 4, was postponed.

“In cooperation with the Committee of Experts, we have decided that after the end-of-year holidays, the school will start on January 11 and not on January 4, as provided in the previous order,” said Kushi.

Meanwhile, we remind you that from December 1, the students of 9-year and high schools develop alternate teaching in schools and online, while the students of universities only online. There is still no information whether in January the students will attend alternate teaching or it will be solved only one way.