Alber Baca është djali “hero” që u bë i njohur pak kohë më parë me gjestin e veçantë që bëri gjatë periudhës së karantinës në Itali. Në kohën kur të gjithë u izoluan në shtëpi, i riu shqiptar vendosi t’ju vijë në ndihmë të moshuarve në hotelin “Bel Sit” në Alassio ku punonte si kamarier.

Ky gjest i veçantë ka pushtuar mediat italiane duke e cilësuar si një hero, madje të cilit i është premtuar nënshtetësia italiane. Në një lidhje me Skype në emisionin “Abc-ja e mëngjesit”, Baca rrëfeu se ende nuk ka marrë një përgjigje për nënshtetësinë edhe pse i është premtuar nga presidenti i rajonit.

“Me datë 28 shkurt presidenti i rajonit më premtoi se do të bëjë ç’të jetë e mundur për të më dhënë nënshtetësinë italiane. Tani kërkesa është depozituar në ministrinë e Brendshme dhe shpresoj që për dy jabë të marr ndonjë përgjigje.

Në viti 2015 kam arritur të jem i pari për orët dhe turnin që bëj tek Kryqi i Bardhë dhe kam marrë medalje floriri, dhe në 2020 është hera e dytë që unë bashkë me vëllain tim kemi marrë medale për orët që kemi bërë në Kryqin e Bardhë.“, tha ai.

Ndërkohë, ai shtoi se një avokat është përfshirë në këtë kauzë dhe ka paraqitur një kërkesë drejtuar Ministrisë së Brendshme italiane për dhënien e nënshtetësisë për merita të veçanta. Ai gjithashtu shtoi se pas vëmendjes që mediat italiane i kushtuan rastit të tij, është kontaktuar dhe nga politikanë vendas duke i premtuar se çështja e tij do të shqyrtohet në parlament.

Alber Baca is the “hero” boy who became famous a while ago with the special gesture he made during the quarantine period in Italy. At the time when everyone was isolated at home, the young Albanian decided to come to the aid of the elderly at the “Bel Sit” hotel in Alassio where he worked as a waiter.

This special gesture has conquered the Italian media, describing him as a hero, who has even been promised Italian citizenship. In a Skype connection on the show “Morning Abc”, Baca confessed that he has not yet received an answer about citizenship, even though he was promised by the president of the region.

“On February 28, the president of the region promised me that he would do everything possible to grant me Italian citizenship. Now the request has been submitted to the Ministry of Interior and I hope to get an answer in two weeks.

In 2015 I managed to be the first for the classes and the shift I do at the White Cross and I received a gold medal, and in 2020 it is the second time that my brother and I have received medals for the hours we did at the White Cross . “, He said.

Meanwhile, he added that a lawyer is involved in this cause and has submitted a request to the Italian Ministry of Interior for the granting of citizenship for special merits. He also added that after the attention that the Italian media paid to his case, he was contacted by local politicians, promising that his case would be considered in parliament.