Mal Allah Ibraheim Al Hammadi i Sharjah njihet si shofero që kurrë nuk ka kryer një shkelje të trafikut.

Ai e ka marrë patentën në vitin 1975 dhe ka nisur të drejtojë makinën një vit më pas.

Sipas mediave të huaja, ai po edukon djemtë e tij, si dhe nipërit për rregullat e trafikut dhe atë që ata duhet të bëjnë kur të ulen pas timonit, duke përfshirë lidhjen e rripit të sigurimit dhe mos përdorimin kurrë të celularit.

Mal kishte punuar në Policinë e Sharjah para se të dilte në pension në vitin 1987 ndërkohë që tani punon tani si një tregtar dhe shumicën e kohës e kalon duke praktikuar hobin të tij të preferuar.

“Sjellja e tij e shkëlqyer ka kontribuar në bërjen e rrugëve më të sigurta në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe është një dëshmi për shoferët e sjellshëm në vend”, ka thënë Ahmad Saeed Al Naour, Drejtori i Përgjithshëm i Operacioneve Qendrore të Policisë së Sharjah.

Ditën e martë, Policia e Sharjah nderoi Al Hammadi së bashku me tetë shoferë të tjerë për faktin se asnjëherë nuk kanë marrë një gjobë trafiku që kur ata morën patentën e tyre të shoferit.

Mal Allah Ibraheim Al Hammadi of Sharjah is known as a driver who has never committed a traffic violation.

He received his patent in 1975 and started driving a year later.

According to foreign media, he is educating his sons as well as grandchildren about traffic rules and what they should do when sitting behind the wheel, including wearing a seat belt and never using a mobile phone.

Mal had worked in the Sharjah Police before retiring in 1987 while now he now works as a trader and spends most of his time practicing his favorite hobby.

“His excellent behavior has contributed to making the roads safer in the UAE and is a testament to the polite drivers in the country,” said Ahmad Saeed Al Naour, director general of Sharjah Central Police Operations.

On Tuesday, Sharjah Police honored Al Hammadi along with eight other drivers for the fact that they have never received a traffic fine since they obtained their driver’s license.