Fshati Al Madam gradualisht po “pushtohet” nga shkretëtira. Muret e shtëpive të mëparshme janë ende të dukshme, por rëra rrotullohet si valë, duke u derdhur nëpër dritare, duke mbushur oborret dhe duke zhdukur mobiljet.

Më pak se një orë me makinë nga qyteti i Dubait, pak mbi kufirin në Sharjah, ky vendbanim përfshin dy rreshta shtëpish dhe një xhami.

Ka indikacione që banorët mund të jenë larguar me nxitim; dyer të gjera të hapura. Këto kujtime bezdisëse kanë nxitur historinë se Al Madam është një “fshat fantazmë”, ku banorët u larguan nga forcat e mbinatyrshme.

Al Madam është bërë një destinacion gjithnjë e më tërheqës për turistë që kërkojnë emocione të veçanta nga Dubai.

Legjenda për fshatin fantazmë

Në mungesë të informacionit përfundimtar për shkakun e braktisjes së fshatit, thashethemet për ndikim të mbinatyrshëm kanë qarkulluar gjerësisht.

Banorët e fshatrave të afërta tregojnë histori për një xhind të keq, që përhapet në Al Madam, një shpirt femëror me sytë e maceve dhe me macet nëpër duar.

The village of Al Madam is gradually being “invaded” by the desert. The walls of the former homes are still visible, but the sand rolls like waves, spilling through windows, filling yards, and destroying furniture.

Less than an hour’s drive from the city of Dubai, just over the border in Sharjah, this settlement includes two rows of houses and a mosque.

There are indications that residents may have fled in a hurry; wide open doors. These haunting memories have fueled the story that Al Madam is a “ghost village”, where residents fled supernatural forces.

Al Madam has become an increasingly attractive destination for tourists seeking special emotions from Dubai.

The legend about the ghost village.

In the absence of definitive information on the cause of village abandonment, rumors of a supernatural influence have been widely circulated.

Residents of nearby villages tell stories of a malevolent genie spreading to Al Madam, a female soul with cat eyes and cats in their hands.