Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla në përfundim të mbledhjes, ka dhënë një prononcim për mediat ku ka zbuluar atë se çfarë është diskutuar në ata takim.

TIRANË- Partia Socialiste ka mbledhur paraditen e sotme Kryesinë, në fokus të së cilës kanë qenë diskutimet për organizim të brendshëm. Mbledhja ka zgjatur për rreth 60 minuta dhe në fund të saj, ishte kreu i grupit parlamentar, Taulant Balla i cili zbuloi atë se çfarë është diskutuar, ku vuri theksin në ristrukturim total të partisë, përfaqësim gjinor të barabartë si dhe dha edhe një përgjigje përfundimtare lidhur me pyetjen nëse mazhoranca do të zhvillojë zgjedhje të parakohshme parlamentare.

Balla tha se në Kongresin që do të mbahet me datë 29 shkurt do të përcaktohet edhe axhenda politike e PS dhe nuk është planifikuar zhvillimi i këtyre zgjedhjeve, duke bërë edhe një batutë që pas kësaj date, do të jetë i qetë që nuk do të pyetet gjithmonë për këtë çështje.

“Me zgjedhjen e delegatëve të kongresit, jemi partia e parë në vend dhe në pjesë më të madhe me parttë e tjera në Europë, që kemi përfaqësuar idenë e bashkëdrejtimi, për një përfaqësim të barabartë në strukturën organizative të partisë. Proces transparent në zgjedhjen e kandidatëve. Disa rregullime në statut. Në kongresin e partisë do miratojmë dhe një axhendë të aktivitetit politik të PS, në këto 29 vite kanë qenë momente të rëndësishme në jetën politike të vendit. Nga strukturat e partisë kemi marrë një sërë kandidaturash në degën e partisë në Shkodër, jemi duke diskutuar dhe shumë shpejt do të kemi edhe aty një drejtues të PS që të përmbushë pritshmërinë e PS dhe popullit të PS-së. Pas 29 gushtit do të kemi Asamblenë e re kombëtare dhe kryesinë e re të partisë, dhe ai do të jetë momenti dhe në Shkodër të kemi një drejtues të ri politik”, tha Balla.

Mbledhja e sotme vjen 19 ditë nga mbajtja e Kongresit të PS ku do të zgjidhen anëtarët e tij.

The leader of the Socialist Party parliamentary group, Taulant Balla, at the conclusion of the meeting, made a statement to the media where he revealed what was discussed at those meetings.

TIRANA – The Socialist Party convened today’s Presidency to focus on internal organization discussions. The meeting lasted for about 60 minutes and at the end, it was the head of the parliamentary group, Taulant Balla, who revealed what was being discussed, emphasizing the total restructuring of the party, gender equality and a definitive answer. on the question of whether the majority will hold early parliamentary elections.

Balla said that at the Congress that will be held on February 29, the SP political agenda will be set and no elections are planned, making a joke that after that date, it will be quiet that will not be questioned. always for that matter.

“With the election of congressional delegates, we are the first party in the country and in large part with other parties in Europe, to have represented the idea of ​​co-management, for equal representation in the organizational structure of the party. Transparent process in electing Some adjustments to the statute At the party congress we will adopt an agenda of the SP’s political activity, these 29 years have been important milestones in the political life of the country. in Shkodra, we are discussing and soon there will be a SP leader to meet the expectations of the SP and the SP people. it will be the moment in Shkodra to have a new political leader, “Balla said.

Today’s meeting comes 19 days after the SP Congress holds its members.