Një mësuese është burgosur sot në Britani për më shumë se 2 vjet, për një aferë seksuale me një nxënës 15 vjeçar, i cili kishte menduar gjymtim të organit gjenital për t’i shpëtuar.

Fay McRobbie ishte 25 vjeçe kur joshi adoleshentin në shkollën e saj në Berkshire.

Në gjyqin në Gjykatën e Reading, u dëgjua të thuhej se ajo kishte detyruar të riun të regjistrohej në kursin e saj të arteve marciale, ku ajo e kishte puthur, dhe më vonë i mori virgjërinë në shtëpinë e një shoqeje.

Djali raportohet se ishte aq i tronditur nga kërkesat e saj sa që kishte menduar të gjymtonte organet e tij seksuale.

Në gjyq i tha gjithashtu se McRobbie kishte planifikuar një të ardhme për çiftin para se ai t’i jepte fund marrëdhënies.

Ai thotë se nuk e dontë mësuesen asistente dhe se kur ajo mësoi se ai kishte nisur një lidhej me një vajzë të moshës së tij, i kishet shkruar duke e kërcënuar se do të vriste veten.

Nxënësi tashmë 22 vjeçar dëshmoi në gjykatë për të shprehur se sa e kishte dëmtuar sjellja kontrolluese e mësueses.

Ai tha: “Fay mbështetej te unë emocionalisht dhe më bënte përgjegjës për ndjenjat e saj. Ajo vinte te unë nëse ndjehej e trishtuar dhe unë duhet të distancohesha për këtë nga miqtë e familja ime. Marrdhënia nisi të përkeqësohej, konfliktet bëheshin gjithnjë e më të shpeshta dhe çdo herë arsyet ishin akoma më të kota.”

“Unë hyra në depresion dhe nuk mund të flisja më, Fay ishte mikesha ime e vetme. I thashë se nuk e dashuroja më. Ajo nisi të qante duke më thënë se nuk mund të jetonte pa mua. Isha gati të bëja çdo gjë të shpëtoja prej saj, mora në konsideratë gjymtimin e organeve gjenitale”.

Adoleshenti shton: “Fay mori vesh për të dashurën time të re dhe u çmend fare,i vuri detyrë vetes të na ndante”.

Nxënësi që nuk është emëruar për arsye ligjore, shtoi: “desha vetëm të largohesha, por nuk isha gati, ishte hera e parë që isha i zhveshur para dikujt tjetër”.

Por pas prishjes së marrëdhënies, viktima i tregoi historinë e tij një prej punëdhënësve dhe me lejen e tij ai informoi policinë.

McRobbie u arrestua në 2019 duke pranuar më vonë tre raste të nxitjes së një fëmije të përfshihet në aktivitet seksual.

Duke dhënë dënimin për Fay McRobbie gjykatësi Judge Paul Dugdale tha: “Viktima ishte 10 vjet më i ri se ju kur u përfshitë fillimisht me të. Ju ishit në një post të besuar, si mësuesja e tij ndërsa e tratuar si një të dashur”.

“Ju ushtruat presion ndaj tij duke i thënë atij dhe të dashurës së tij se do të vrisnit veten”.

A teacher has been jailed today in Britain for more than 2 years, for a sexual affair with a 15-year-old student, who had thought of mutilating his genitals to escape.

Fay McRobbie was 25 when she seduced the teenager at her school in Berkshire.

At the trial in Reading Court, it was heard that she had forced the young man to enroll in her martial arts course, where she had kissed him, and later took his virginity to a friend’s house.

The boy reportedly was so shocked by her demands that he had thought of mutilating his sexual organs.

He also told the court that McRobbie had planned a future for the couple before he ended the relationship.

He says he did not like the assistant teacher and that when she learned that he had started an affair with a girl his age, he had written to her threatening to kill herself.

The 22-year-old student testified in court to express how much he had been harmed by the teacher’s controlling behavior.

He said: “Fay relied on me emotionally and made me responsible for her feelings. She would come to me if she felt sad and I should distance myself for this from my friends and family. “The relationship began to deteriorate, conflicts became more frequent and each time the reasons were even more futile.”

“I got depressed and could not talk anymore, Fay was my only friend. I told her I did not love her anymore. She started crying telling me she could not live without me. “I was ready to do anything to get rid of her, I considered genital mutilation.”

The teenager adds: “Fay found out about my new girlfriend and went completely crazy, he set himself the task of separating us”.

The student, who was not named for legal reasons, added: “I just wanted to leave, but I was not ready, it was the first time I was naked in front of someone else.”

But after the relationship broke down, the victim told his story to one of the employers and with his permission he informed the police.

McRobbie was arrested in 2019 later admitting to three cases of inciting a child to engage in sexual activity.

Sentencing Fay McRobbie, Judge Paul Dugdale said: “The victim was 10 years younger than you when you first became involved with him. “You were in a trusted position, as his teacher while being treated like a boyfriend.”

“You put pressure on him by telling him and his girlfriend that you were going to kill yourself.”