Mëngjesin e sotëm 8 persona u arrestuan me urdhër të SPAK dhe një tjetër është në kërkim për shkak të korrupsionit me tenderin e uniformave të policisë.

Bëhet me dije se gjithçka nisi dy vjet më parë kur Ministria e Brendshme hapi tenderin me vlerë kolosale prej 25 milion eurosh me qëllim blerjen e uniformave për efektivët e Policisë së Shtetit deri më 2023.

Pas shpalljes së fituesit, u pa që tenderi kishte probleme dhe ai kategorizohet si me “flamur të kuq” nga “OpenData”, ndërkohë që një ndër kompanitë e skualifikuara ankohet në Agjencinë e Prokurimeve Publike për procedurat e ndjekura.

Deputeti Myslim Murrizi ka qenë ai që e ka denocuar pothuajse në cdo senacë në Kuvend abuzimin me tenderat e uniformës së Policisë. Ai tre ditë më parë në seancën e fundit të Kuvendit për këtë legjislaturë i bëri edhe një thirrje SPAK dhe drejtuesit të saj, që të shikonin tenderin për uniformat e policisë, ku sipas tij kishte 11 milion euro abuzime.

2 800 euro një uniformë polici! Tenderi që i “HËNGRI

Tenderi i fituar në maj të 2020 nga D&E sh.p.k ka përgjysmuar sasinë e uniformave dhe këpucëve që do të prodhonte për policinë.

“Sasitë totale sipas Dokumenteve të Tenderit – Procedura datë 19.08.2019 e pezulluar flitej për një total 489,911 artikuj, për 80 artikuj bëhet në tenderin e rihapur datë 5.11.2019, Total 249,926 artikuj, për 80 artikuj”. Pra sasitë do të blihen më pak dhe me çmimin e tenderit fillestar prej 2.8 miliardë lekësh.

This morning 8 people were arrested by order of SPAK and another is wanted due to corruption with the tender of police uniforms.

It is reported that it all started two years ago when the Ministry of Interior opened the tender with a colossal value of 25 million euros in order to purchase uniforms for the State Police until 2023.

After the announcement of the winner, it was seen that the tender had problems and it is categorized as “red flag” by “OpenData”, while one of the disqualified companies complains to the Public Procurement Agency for the procedures followed.

MP Myslim Murrizi was the one who denounced in almost every session in the Assembly the abuse of the tenders of the Police uniform. Three days ago, in the last session of the Assembly for this legislature, he called on the SPAK and its leaders to look at the tender for police uniforms, where according to him there were 11 million euros of abuses.

The tender won in May 2020 by D&E sh.p.k has halved the amount of uniforms and shoes it would produce for the police.

“Total quantities according to the Tender Documents – The procedure dated 19.08.2019 was suspended for a total of 489,911 items, for 80 items is done in the reopened tender dated 5.11.2019, Total 249,926 items, for 80 items”. So the quantities will be bought less and with the initial tender price of 2.8 billion ALL.