Dumani rezulton të jetë i përfshirë në një rrjet prostitucioni, grupi i të cilit u shkatërrua në vitin 2018.

Ishte pikërisht rrëfimi i një 18-vjeçareje nga Durrësi që është shfrytëzuar si prostitutë në Francë, e cila zbulloi rrjetin e trafikantëve, të cilët ishin nën hetim në Francë, Shqipëri e Itali.

Vajza me inicialet A.K, gjimnaziste në një shkollë në qytetin bregdetar, vendosi t’u shpëtojë trafikantëve, duke u hedhur mbi një makinë policie në Bordo, Francë.

Më pas ajo mori statusin e viktimave që mbrohen nga shteti dhe rrëfeu gjithçka dinte para autoriteteve.

“Isha në shkollë kur një shoqja ime më foli për Nuredin Dumanin, më tregoi se ai donte të martohej shprehet vajza e trafikuar. Vajza tregon se ka vazhduar komunikimin me Nuredin Dumanin përmes rrjetit social Facebook. Ai më thoshte që jetonte në Belgjikë dhe se më të jeta ime do të ndryshonte. Duhet të zgjedhësh o familjen, o djalin. Më dha ultimatum babai dhe unë zgjodha familjen. Pikërisht në këtë moment kanë filluar edhe kërcënimet për jetën. Ai fotografoi motrën time 3-vjeçare dhe më kërcënoi”, rrëfehu asokohe vajza.

“Do ta vras motrën, po nuk u martove me mua”, mësohet ta ketë kërcënuar Dumani 18-vjeçaren.

“Pas një vargu kërcënimesh udhëtova drejt Francës me mendimin se po martohesha, por brenda javës përfundova në rrugë”, vijonte dëshmonë e saj adoleshentja.

Vajza mundi t’i shpëtojë rrugës vetëm më 20 mars 2017, kur ajo u hodh para makinës së policisë franceze në Bordo.

Autoritetet franceze u përcollën Krimeve të Rënda rrëfimin e vajzës dhe hetimi i mëtejshëm i autoriteteve shqiptare, shpëtoi edhe dy vajza të tjera në Shqipëri, që ishin gati ta trafikoheshin në të njëjtën mënyrë, por kësaj here në Itali.

Në pranga në Shqipëri ranë 3 persona, në Francë 2 persona, i akuzuari si tutor Nuredin Dumani dhe një taksist.

Dumani turns out to be involved in a prostitution ring, whose group was destroyed in 2018.

It was exactly the story of an 18-year-old girl from Durrës who was exploited as a prostitute in France, who discovered the network of traffickers who were under investigation in France, Albania and Italy.

The girl with the initials A.K, a high school student in a school in the coastal city, decided to escape from the traffickers by jumping on a police car in Bordeaux, France.

She then took on the status of victim protected by the state and confessed everything she knew to the authorities.

“I was at school when a friend of mine told me about Nuredin Dumani, he told me that he wanted to get married,” said the trafficked girl. The girl says that she continued to communicate with Nuredin Dumani through the social network Facebook. He told me that he lived in Belgium and that most of my life would change. You have to choose o family, o son. My father gave me an ultimatum and I chose the family. It is at this moment that the threats to life have begun. “He photographed my 3-year-old sister and threatened me,” the girl confessed at the time.

“I will kill my sister, if you did not marry me”, Dumani is said to have threatened the 18-year-old.

“After a series of threats, I traveled to France thinking that I was getting married, but within a week I ended up on the street,” the teenager continued.

The girl was able to escape on the street only on March 20, 2017, when she was thrown in front of a French police car in Bordeaux.

The French authorities forwarded the girl’s confession to the Serious Crimes and the further investigation of the Albanian authorities saved two other girls in Albania, who were ready to be trafficked in the same way, but this time in Italy.

3 people were handcuffed in Albania, 2 in France, the accused as tutor Nuredin Dumani and a taxi driver.