Kamionët dhe makinat e institucioneve shtetërore janë të parat që do i nënshtrohen kolaudinit, pas 5 muajsh pezullim të këtij shërbimi në Shqipëri.

Trucks and cars of state institutions are the first to be subjected to probation, after 5 months of suspension of this service in Albania.