Elona është motra e të ndjerës Eglantina Buci, për eleminimin e së cilës u la në burg i ati Faik Buci si organizator, bashkë me të birin Shkëlzenin 8 vite më parë. Ajo ka reaguar në lidhje me situatën dhe është shprehur se i vëllai nxitej nga i ati dhe se nuk ka bërë asgjë “me kokën e tij” duke përmendur këtu edhe tentativën për heqje qafe të aktorit Mishel Prela. Ajo ka rrëfyer se prej 15 vitesh i ka shkëputur marrëdhëniet me ta, pasi ashtu si me të motrën, nuk pranonin as lidhjen e saj me bashkëshortin që sot jeton dhe ka 2 fëmijë. Ndër të tjera është shprehur se njerka vinte dorë mbi ta dhe në ditën kur i vëllai tjetër ndërroi jetë, ka qenë vetëm në varrim.

Elona u shpreh:

Shkëlzeni nuk do të ishte i aftë të bënte asgjë në mendjen e tij, është shtyrë nga babai, madje edhe për Mishel Prelën. Babai nuk e lejonte të na takonte. Prej 15 vitesh kam shkëputur çdo kontakt me anëtarët e familjes, kur u nda nga jeta vëllai nga sëmundja e rëndë, shkova vetëm ditën e varrimit. Babi u divorcua nga mami në vitin 1993, pastaj u martua me një tjetër, njerka ka vënë dorë mbi ne vazhdimisht, ajo na shkatërroi familjen, por edhe babi po ashtu. Nuk pranuan që unë të martohesha me bashkëshortin që kam. Ika nga shtëpia, tani jetoj në punën time, kam një vajzë dhe një djalë. Nënën time, Nafije Bucin e mori daja dhe jeton aty, është në gjendje të mirë shëndetësore. Ngjarjen e morëm vesh ditën e premte me datë 4 shtator. Eglantina ishte zhdukur për 4 vite, ishte shfaqur, erdhi qëndroi tek shtëpia ime disa javë dhe njohu dikë me të cilin u takua. Nuk e kam parë kurrë më që atëherë. E kam thirrur në telefon, i kam shkruar në rrjetet sociale, asnjë përgjigje. Mësuam tani çfarë kishte ndodhur, nuk e di në fakt se çfarë ndodhi. I kishin marrë analizat e ADN-së njerkës, prandaj kishin vonuar hetimet, ishin ngatërruar hetuesit. Pastaj morën të mamit dhe dolën që eshtrat ishin të Eglantinës. Mendoja se është jashtë. E kërkova në telefon, në rrjetet sociale nuk mu përgjigj askund.

Elona is the sister of the late Eglantina Buci, for the elimination of which her father Faik Buci was left in prison as an organizer, together with her son Shkëlzen 8 years ago. She reacted regarding the situation and said that her brother was encouraged by his father and that he did not do anything “with his head”, mentioning here the attempt to get rid of the actor Michel Prela. She confessed that for 15 years she has severed relations with them, because just like with her sister, they did not even accept her relationship with her husband who lives today and has 2 children. Among other things, it was stated that the stepmother laid hands on them and on the day when the other brother passed away, he was alone at the funeral.

Elona said:

Shkelzeni would not be able to do anything in his mind, he was pushed by his father, even for Michel Prela. Dad would not let him meet us. For 15 years I have cut off all contact with family members, when my brother passed away from a serious illness, I only went on the day of the funeral. Dad divorced Mom in 1993, then married another, stepmother has laid hands on us constantly, she ruined our family, but so did Dad. They refused to let me marry the husband I have. I left home, now I live in my job, I have a daughter and a son. My mother, Nafije Bucin was taken by my uncle and lives there, she is in good health. We learned about the event on Friday, September 4th. Eglantina had been missing for 4 years, had appeared, came stayed at my house a few weeks and met someone she met. I have never seen him since. I called him on the phone, I wrote to him on social networks, no answer. We learned now what had happened, I do not actually know what happened. They had taken the stepmother’s DNA tests, so the investigations were delayed, the investigators were confused. Then they took the mother and it turned out that the bones belonged to Eglantina. I thought it’s out. I asked him on the phone, on social networks he did not answer me anywhere.