Duket se mendjet sublime që thonë se vaksinat janë plot me metale të rënda, tani janë të bindur se Kullat e antenave 5G përhapin Sars-CoV-2

Si të mos ishte i mjaftueshëm infeksioni nga koronavirusi, përveç hamendjeve mbi krijimin e Covid në laborator dhe shumë lajme të tjera të rreme që kanë qarkulluar muajt e fundit, vëmendja tani është kthyer në antenat 5G, “fajtore” për përhapjen e pandemisë.

“Duket se mendjet sublime që thonë se vaksinat janë plot me metale të rënda, kanceri shërohet me urinoterapi, Elvis Presley është i gjallë, tani janë të bindur se Kullat e antenave 5G përhapin Sars-CoV-2 “, tha virologu Italian Guido Silvestri, profesor në SHBA në Universitetin Emory në Atlanta.

Prof. Massimo Clementi, Drejtor i Laboratorit të Mikrobiologjisë dhe Virologjisë së spitalit San Raffaele në Milano tha se lidhja midis valëve elektromagnetike 5G dhe Covid është më pak se zero dhe lajmet e përhapura janë të rreme

Është si të thuash se Toka është e sheshtë”, – tha Clementi duke theksuar se hipoteza nuk ka asnjë bazë shkencore dhe duke siguruar se 5G nuk kanë asnjë rol në përhapjen e pandemisë.

It seems that sublime minds who say vaccines are full of heavy metals are now convinced that 5G antenna towers are spreading Sars-CoV-2.

As if coronavirus infection weren’t enough, in addition to speculation about Covid’s creation in the lab and many other fake news circulating in recent months, attention has now turned to 5G antennas, “guilty” of spreading pandemics.

“It seems that sublime minds who say vaccines are full of heavy metals, cancer is cured with urinary therapy, Elvis Presley is alive, are now convinced that 5G antenna towers spread Sars-CoV-2,” said Italian virologist Guido Silvestri, professor in the US at Emory University in Atlanta.

Prof. Massimo Clementi, Director of the Laboratory of Microbiology and Virology at San Raffaele Hospital in Milan, said the link between 5G and Covid electromagnetic waves is less than zero and the spread news is false.

It’s like saying that the Earth is flat, “said Clementi, noting that the hypothesis has no scientific basis and ensuring that 5G has no role in the spread of pandemics.