Një grabitje ka ndodhur në “shtëpitë e barit” të shqiptarëve në Angli.

Siç duket edhe në video, një person ka hyrë me sëpatë në dorë dhe ka kërcënuar shqiptarët. Ai dëgjohet të flasë turqisht.

Pak metra larg tij qëndron një djalë me kapuç të zi dhe për t’u mbrojtur mban një çekiç dhe sëpatë në dorë.

Një shqiptar dëgjohet të thotë: O Egon ka hy një njeri brenda! Ndërkohë nuk dihen më tepër detaje dhe se çfarë ka ndodhur më tej.

Theksojmë se ngjarje të tilla janë bërë të zakonshme në shtëpitë e barit në Angli.

Grabitësit për një informacion të tillë paguajnë deri në 3 mijë stërlina, ndërsa vlera e mallit brenda një shtëpie bari shkon deti në 50.000 stërlina.

A robbery took place in the “bar houses” of Albanians in England.

As it appears in the video, a person entered with an ax in his hand and threatened the Albanians. He is heard speaking Turkish.

A few meters away from him stands a boy in a black hood and to protect himself holds a hammer and ax in hand.

An Albanian is heard to say: O Egon, a man has entered! Meanwhile no more details are known and what happened next.

We note that such events have become commonplace in bar homes in England.

Robbers for such information pay up to 3 thousand pounds, while the value of the goods inside a grass house goes the sea to 50,000 pounds.