Në redaksi kanë mbërritur pamjet dramatike të filmuara nga dy të rinj të cilët u mbyllën për më shumë se 6 orë në dyqanin poshtë apartamentit të Lefter Zhidru.

Të rinjtë shprehen se ato kanë qenë 6 orë ferri pasi nga çasti në çast mund të ndodhte tragjedia. “Ne ishim poshtë në dyqan kur u dëgjuan breshërinë e automatikut të Lefterit që ia drejtojë policisë. Ai qëlloi drejt tyre pa marrë parasysh asgjë. Nuk dilnim se kishim frikë. Ndaj mbyllëm derën dhe qepenin dhe qëndruam brenda. U lidhëm me celular me të afërmit dhe i pyetëm se çfarë po ndodhte. Ata na thanë të qëndrojmë brenda e të fshihemi sa më shumë që të mos na kapnin plumbat.

Kaluan disa orë deri sa krisi lufta e vërtetë. Dëgjuam breshëri të gjata armësh. Pastaj një si bombë e më pas sërish të shtëna armësh me breshëri. Thamë se vdiqëm aty. Ku i dihesh plumbat vinin edhe nga ne sepse një qepen ishte. Gjatë gjithë kohës dëgjonin hapat që bënte ai lart, zhurmat, përplasjet. Nuk tregohen ato momente. Shyqyr shpëtuam gjallë. Po ju dërgojmë edhe disa video të shkurtra ku dëgjohen krismat e armëve”.
Dramatic footage has arrived filmed by two young men who were locked up for more than 6 hours in the shop below Lefter Zhidru’s apartment.

The young people say that they were 6 hours of hell because from moment to moment tragedy could happen.

“We were down in the store when we heard the burst of Lefter’s machine gun pointing at the police. He fired at them no matter what. We did not go out because we were afraid. So we closed the door and the shutter and stayed inside. We connected relatives by cell phone and asked them what was going on. They told us to stay inside and hide as much as possible so that the bullets would not catch us.

Several hours passed until the real war crisis. We heard long gunshots. Then one like a bomb and then again gunshots with volleys. We said we died there. Where do you know the bullets also came from us because a shutter was. All the while they heard the footsteps he was going up, the noises, the collisions. Those moments are not shown. Thankfully we escaped alive. “We are also sending you some short videos where gunshots are heard.”