Autostrada Rrogozhinë-Lushnjë në të gjithë gjatësinë është e mbuluar nga akulli dhe rrezikon seriozisht levizjen e mjeteve të qarkullimit në të.

Prania e dëborës e cila në temperaturat nën zero ka ngrirë, ka qenë shkak i përplasjes se disa mjeteve dhe daljes nga rruga të një furgoni transporti mallrash.

Këto kanë ndodhur në afersi të fshatit Dushk, ku ngrica në autostradë është tepër e madhe.

Prania e dëborës në autostradë e bën levizjen e mjeteve tepër të ngadaltë.

Nga ana tjetër edhe pse është ngricë e temperaturat janë nën zero, askush nuk është kujtuar të hedhë kripe apo skorje në rrugë për të eliminuar akullin për të lehtësuar levizjen e mjeteve. Autoriteti rrugor shteteror nuk ka marrë asnjë masë për këtë situatë e cila është emergjente.

The Rrogozhina-Lushnja highway is covered with ice along its entire length and seriously endangers the movement of vehicles on it.

The presence of snow, which froze in sub-zero temperatures, was the cause of the collision of several vehicles and the departure of a freight van.

These occurred near the village of Dushk, where the frost on the highway is extremely high.

The presence of snow on the highway makes the movement of vehicles extremely slow.

On the other hand even though it is frost and the temperatures are below zero, no one remembered to throw salt or slag on the road to eliminate the ice to facilitate the movement of vehicles. The state road authority has not taken any action for this situation which is emergency.