16 të vdekur dhe mbi 100 të plagosur raportohen nga konflikti mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Presidenti i Azerbajxhanit, Aliyev deklaroi se si pasojë e sulmit nga Armenia ka dëshmorë dhe të plagosur. “Si pasojë e sulmit të filluar nga Armenia ka dëshmorë dhe të plagosur. Gjaku i dëshmorëve tanë nuk do të lihet pa u marrë. Kemi shkatërruar mjetet ushtarake të ushtrisë armene“, tha Aliyev.

Parlamenti i Azerbajxhanit miratoi vendimin e presidentit, Aliyev për të shpallur “gjendje lufte” në disa rajone të vendit për shak të përleshjeve në vijën e frontit Armeni-Azerbajxhan.

Armenia i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare sot që Turqia të mos përfshihet në konfliktin e Armenisë me Azerbajxhanin. Por presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan tha se populli turk ndodhet pranë vëllezërve azerbajxhanas. “Armenia tregoi edhe njëherë se është kërcënimi më i madh i paqes dhe qetësisë në rajon.

Populli turk ashtu si gjithmonë edhe sot ndodhet pranë vëllezërve azerbajxhanas me të gjitha mundësitë e tij. Edhe komuniteti ndërkombëtar që nuk mund të bëjë një reagim të nevojshëm dhe të mjaftueshëm përballë agresionit provokues të Armenisë tregoi edhe një herë standardin e tij të dyfishtë.

Edhe trialiteti i Minskut i cili prej rreth 30 vitesh vazhdon qëndrimin e tij neglizhent, fatkeqësisht është larg sjelljes me përqendrim zgjidhjen. Teksa ftojmë popullin armen që të mbrojë të ardhmen e tij kundër qeverive të tyre që i përdorin ata si kukull dhe kundër atyre që i tërheqin në fatkeqësi ne i bëjmë thirrje gjithë botës të qëndrojë pranë Azerbajxhanit në luftën e tij kundër pushtimit dhe mizorisë.

Në një bisedë telefonike sot me vëllain tim, presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev për të cilin dëshmova edhe njëherë qëndrimin e tij të fortë dhe të vendosur i kam thënë se Turqia me qasjen ‘një komb, dy shtete’ do të vazhdojë duke forcuar solidarizimin e saj me vëllezërit azerbajxhanas“, tha presidenti Erdoğan.

Kremlini është i shqetësuar për përshkallëzimin. “Pala ruse ka shprehur shqetësime serioze në lidhje me konfliktin e armatosur në shkallë të gjerë. E rëndësishme është që gjithçka të bëhet tani për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit dhe për të ndaluar armiqësitë” tha zëdhënësi i Kremlinit.

Franca u bëri thirrje të ndërpresin armiqësitë dhe të rinisin dialogun menjëherë. “Franca është shumë e shqetësuar. Palët të ulen në dialog” tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Franceze Anne Bon de Mulle në një deklaratë. Shqetësimet në Kaukazin e Jugut, një korridor për tubacionet e naftës dhe gazit në tregjet botërore po rindizen.

16 dead and over 100 injured are reported from the conflict between Armenia and Azerbaijan. The President of Azerbaijan, Aliyev stated that as a result of the attack from Armenia there are martyrs and wounded. “As a result of the attack started by Armenia, there are martyrs and wounded. The blood of our martyrs will not be left untouched. “We have destroyed the military equipment of the Armenian army,” Aliyev said.

The Azerbaijani parliament approved the decision of President Aliyev to declare a “state of war” in some regions of the country due to clashes on the Armenia-Azerbaijan front line.

Armenia called on the international community today not to involve Turkey in Armenia’s conflict with Azerbaijan. But Turkish President Recep Tayyip Erdogan said the Turkish people are close to the Azerbaijani brothers. “Armenia has once again shown that it is the greatest threat to peace and tranquility in the region.

The Turkish people, as always, today stand by the Azerbaijani brothers to the best of their ability. Even the international community that can not make a necessary and sufficient reaction to the provocative aggression of Armenia once again showed its double standard.

Even the Minsk trial, which for about 30 years continues its negligent attitude, is unfortunately far from focusing on the solution. As we call on the Armenian people to defend their future against their puppet governments and against those who drag them into disaster, we call on the whole world to stand by Azerbaijan in its fight against occupation and cruelty.

In a telephone conversation today with my brother, the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev, about whom I once again testified to his strong and determined stance, I told him that Turkey with the ‘one nation, two states’ approach will continue to strengthen the solidarity of “with the Azerbaijani brothers,” said President Erdoğan.

The Kremlin is concerned about the escalation. “The Russian side has expressed serious concerns about the large-scale armed conflict. “It is important that everything is done now to prevent further escalation of the conflict and to stop hostilities,” said a Kremlin spokesman.

France called on them to end hostilities and resume dialogue immediately. “France is very concerned. The parties should sit down for dialogue, “said French Foreign Ministry spokeswoman Anne Bon de Mulle in a statement. Concerns in the South Caucasus, a corridor for oil and gas pipelines to world markets, are resurfacing.