Kryeministri Edi Rama prej 2 ditësh ndodhet në Vlorë, ku ka inspektuar punimet infrastrukturore në qytetin bregdetar.

Ajo që ra në sy është fakti se Rama ka shmangur kreun e Bashkisë, Dritan Lelin, ndërsa u shoqëruar nga nënkryetari Afrim Qëndro dhe deputeti Damian Gjiknuri.

Gjatë vizitës Rama tha se: Spektakël është, dhe se si u hap gjithë kjo hapësirë. Dukej e pamundur që të kishte kaq hapësirë. Nga Sheshi i Flamurit deri tek Tuneli, ti ecën në këmbë pa ndërprerje ose me biçikletë. Super është, dhe prit që të hapet ajo tjetra aty.

Ky fakt duket se nuk e ka lënë të heshtur kryetarin e bashkisë së Vlorës i cili ka reaguar me anë të një postimi në “Facebook”. Leli shkruan se: Ka nisur sot ndërhyrja e kërkuar prej banorëve në rrugën Drashovica, lagjen e vjetër Partizani.

Krisja mes Ramës dhe Lelit ndodhi menjëherë pasi kryebashkiaku i Vlorës refuzoi të kandidonte si deputet në zgjedhjet e fundit parlamentar. Ky refuzim ka shkaktuar edhe reagimin e socialistëve të Vlorës, të cilët po e sulmojnë çdo ditë Lelin, duke kërkuar kryerjen e një lloj gjyqi publik të tij, nëpërmjet mbledhjeve të këshillit bashkiak.

Postimi i Lelit:

Ka nisur sot ndërhyrja e kërkuar prej banorëve në rrugën Drashovica, lagjen e vjetër Partizani.
Skarifikimi i shtresës së asfaltit, riparimi, riasfaltimi dhe vijëzimi janë hapat që do të ndiqen në ditët në vazhdim.
Do të punojmë çdo ditë, deri në fund të projektit për riasfaltimin dhe riparimin e rrugëve të qytetit.

Prime Minister Edi Rama has been in Vlora for 2 days, where he inspected the infrastructure works in the coastal city.

What stood out is the fact that Rama avoided the Mayor, Dritan Lelin, while he was accompanied by Deputy Mayor Afrim Qëndro and MP Damian Gjiknuri.

During the visit Rama said: It is a spectacle, and how all this space was opened. It seemed impossible to have so much space. From Flag Square to the Tunnel, you can walk without interruption or by bicycle. Super is, and waits for the other one to open up there.

This fact does not seem to have left the mayor of Vlora silent, who reacted through a post on “Facebook”. Leli writes that: The intervention requested by the residents on Drashovica Street, the old Partizani neighborhood, has started today.

The rift between Rama and Leli occurred immediately after the mayor of Vlora refused to run as an MP in the last parliamentary elections. This refusal has caused the reaction of the socialists of Vlora, who are attacking Leli every day, demanding the conduct of a kind of public trial of him, through the meetings of the municipal council.

Leli’s post:

The intervention requested by the residents on Drashovica Street, the old Partizani neighborhood, started today.
Asphalt layer scaling, repair, re-asphalting and lining are the steps that will be followed in the coming days.
?? We will work every day, until the end of the project for the re-asphalting and repair of the city roads.