Policia e Fierit ka sekuestruar pasurinë me vlerë 1.5 milionë euro të një 49-vjeçareje në Fier, e identifikuar si Rudina Zenaj pasi dyshohet se i ka përfituar nga veprimtari kríminale. Asaj i është bërë sèkuestrimi i pasurive të luajtshme e të paluajtshme, të cilat janë: një bar restorant, një apartament në Vlorë; një apartament në Pogradec dhe një automjet tip Benz.

Pòlicia dyshon se këto i ka përfituar nga ish bashkëshorti i saj Shaban Zenaj, i dènuar me 14 vite bùrg për tráfikim të nárkotikëve. Pòlicia vijon hetimet dhe verifikimet për evidentimin e pasurive të tjera që mund të jenë në emër të këtij shtetasi dhe personave të lidhur me të.

Njoftimi i plotë

Fier/ Në kuadër të luftës kundër pastrimit të parave, gjurmimit dhe identifikimit të aseteve që janë përfituar nga veprimtari kríminale u finalizua operacioni policor i koduar “Kuadrati”.

Vendoset sèkuèstro preventive mbi disa pasuri me vlerë rreth 1.500.000 euro, të cilat dyshohet se rrjedhin nga veprimtaria kríminale e subjektit.

Nga Seksioni për Hetimin e Kríimit Ekonomik e Financiar në Drejtorinë Vendore të Pòlicisë Fier, në bashkëpunim me Pròkurorinë e Rrethit Gjŷqësor Fier, pas një hetimi disamujor, u bë i mundur finalizimi me sukses i operacionit të koduar “Kuadrati”, si rezultat i të cilit u bë ekzèkutimi i vendimit të Gjŷkatës së Shkallës së Parë Fier, datë 26.11.2020, për vendosjen e sèkuèstros preventive ndaj pasurive të shtetases R. H.,(Z)., 49 vjeçe, banuese në Fier.

Në zbatim të vendimit të Gjŷkatës u bë i mundur sèkuestrimi i pasurive të luajtshme e të paluajtshme, ku vlera totale e pasurive të sèkuestruara në Vlorë dhe Pogradec shkon rreth 1.500.000 euro, konkretisht:

Një bar restorant në Skelë, Vlorë; • Një apartament në Vlorë; • Një apartament në Pogradec; • Një automjet tip “Benz”.

Shumat e konfiskuara dyshohet se janë produkt i veprës pènale “Tráfikimi i nárkotikëve”, për të cilën ish-bashkëshorti i saj, shtetasi Shaban Zenaj, i èkstraduar në Itali, është dènuar nga autoritetet italiane me 14 vjet bùrg.

Këto sèkuèstrime pasurore janë në kuadër të procedimit pènal, ndaj shtetasit Shaban Zenaj, si person i dyshuar për kryerjen e veprës pènale “Pastrimi i produkteve të veprës pènale ose veprimtarisë kríminale”.

Vijojnë hetimet dhe verifikimet për evidentimin e pasurive të tjera që mund të jenë në emër të këtij shtetasi dhe personave të lidhur me të.

Fier police have seized the property worth 1.5 million euros of a 49-year-old girl in Fier, identified as Rudina Zenaj because it is suspected that he has benefited from criminal activities. She was deprived of movable and immovable property, which are: a bar, restaurant, an apartment in Vlora; an apartment in Pogradec and a Benz vehicle.

Police suspect that she took advantage of this from her ex-husband Shaban Zenaj, who was sentenced to 14 years in prison for drug trafficking. The police continues the investigations and verifications for the identification of other assets that may be in the name of this citizen and persons related to him.

Full notice

Fier / In the framework of the fight against money laundering, tracking and identification of assets that have benefited from criminal activity, the police operation codenamed “Quadrat” was finalized.

Preventive sequestration is imposed on some assets worth about 1,500,000 euros, which are suspected to be derived from the criminal activity of the subject.

From the Section for Investigation of Economic and Financial Crime in the Local Police Directorate of Fier, in cooperation with the Prosecutor’s Office of the Fier Judicial District, after several months of investigation, it became possible to successfully finalize the operation codenamed “Quadrat”, as a result of which The decision of the Court of First Instance Fier was executed, dated 26.11.2020, for the imposition of a preventive sequestration on the assets of the citizen RH, (Z)., 49 years old, resident in Fier.

Pursuant to the decision of the Court, it became possible to seize movable and immovable property, where the total value of sequestrated property in Vlora and Pogradec is around 1,500,000 euros, namely:

A restaurant bar in Skelë, Vlora; • An apartment in Vlora; • An apartment in Pogradec; • A “Benz” type vehicle.

The confiscated amounts are suspected to be the product of the criminal offense “Narcotics trafficking”, for which her ex-husband, citizen Shaban Zenaj, extradited to Italy, was sentenced by the Italian authorities to 14 years in prison.

These property seizures are in the framework of criminal proceedings against the citizen Shaban Zenaj, as a person suspected of committing the criminal offense “Laundering the proceeds of crime or criminal activity.”

Investigations and verifications continue to identify other assets that may be in the name of this citizen and persons related to him.