Është ndarë nga jeta mësuesi i mirënjohur Ismet Llapushi. Prej vitesh dha kontribute të shquara në arsim, veçanërisht në Gramsh, duke mësuar dhe edukuar breza të tërë.

Punoi pa u lodhur me profesionalizëm e përkushtim deri në fund të jetës së tij.

Njëkohësisht Ismet Llapushi ishte edhe bashkëpunëtor me disa media mes tyre edhe infoelbasani. Ka shkruar artikuj të ndryshëm, veçanërisht në fushën e arsimit.

Gëzonte respekt të gjerë në mes nxënësve, prindërve , shokëve, miqve, tek të gjithë ata që e njohën. Ai ishte edhe një prind e gjysh shembullor. Virtyte të tilla dëshmohen edhe nga dedikimet e shokëve që mësuan me hidhërim të thellë humbjen e tij.

Ja disa nga dedikimet e miqve të z. Ismet Llapushi:

Well-known teacher Ismet Llapushi has passed away. For years he made outstanding contributions to education, especially in Gramsh, teaching and educating entire generations.

He worked tirelessly with professionalism and dedication until the end of his life.

At the same time, Ismet Llapushi was also a collaborator with several media, including infoelbasani. He has written various articles, especially in the field of education.

He enjoyed great respect among students, parents, friends, all those who knew him. He was also an exemplary parent and grandfather. Such virtues are also evidenced by the dedications of the comrades who learned with deep sorrow his loss.

Here are some of the dedications of Mr.’s friends. Ismet Llapushi: