59-vjeçari shqiptar Petro Çako që goditi infermieren dje në spitalin Attikon të Athinës dhe më pas bëri vetëvrasje ishte diagnostikuar me kancer marsin e kaluar. Ai ishte shtruar në spital që nga 19 gushti

Sipas gruas së tij, 59-vjeçari që po kurohej në spitalin Attikon, i shoqi nuk kishte histori të çrregullimeve mendore, megjithatë, ditët e fundit ai thoshte vazhdimisht se mjekët e spitalit e kishin operuar gabimisht.

Gruaja e tij, e cila u thirr për të dëshmuar në polici, sqaroi se 59-vjeçari nuk kishte pasur probleme mendore.

Në orën 5 të mëngjesit të djeshëm ai thirri infermieren në dhomë me butonin special dhe u fsheh pas derës për ta befasuar. Burri mbante në dorë një thikë kuzhine që e përdorte për të prerë frutat. Sapo infermierja hyri në repartin e saj, e sulmoi në korridor.

Duke e tërhequr nga flokët, ai i përplasi kokën në mur dhe më pas e plagosi lehtë me thikë në qafë.

Fillimisht ndërhyri një pacient tjetër, duke e goditur 59-vjeçarin me mbështetësen metalike të serumit që kishte në dorë. Një vizitor i cili ishte gjithashtu i pranishëm në skenë arriti ta shtynte.

Pastaj, 59-vjeçari u ngjit në katin e 4-të dhe përmes daljes së urgjencës doli në shkallët e jashtme metalike të spitalit. Nga atje u hodh në boshllëk duke i dhënë fund jetës.

Ai jetonte në Greqi prej 13 vjetësh dhe ishte babai i dy vajzave, njëra prej të cilave studion në Angli. Infermieres, 37 vjeçe, iu dha ndihma e parë. Gjendja e saj shëndetësore nuk është shqetësuese.

The 59-year-old Albanian Petro Çako who hit the nurse yesterday at the Attikon hospital in Athens and then committed suicide was diagnosed with cancer last March. He had been hospitalized since 19 August

According to his wife, the 59-year-old who was being treated at Attikon Hospital, her husband had no history of mental disorders, however, in recent days he has repeatedly said that the hospital doctors had operated on him incorrectly.

His wife, who was called to testify to police, clarified that the 59-year-old had no mental problems.

At 5 o’clock yesterday morning he called the nurse into the room with the special button and hid behind the door to surprise her. The man was holding a kitchen knife that he used to cut fruit. As soon as the nurse entered her ward, she attacked him in the hallway.

Pulling her by the hair, he slammed her head against the wall and then stabbed her lightly in the neck.

Another patient initially intervened, hitting the 59-year-old with the metal serum support he had in his hand. A visitor who was also present on stage managed to push him.

Then, the 59-year-old climbed to the 4th floor and through the emergency exit went out to the metal outside stairs of the hospital. From there he jumped into the void ending his life.

He lived in Greece for 13 years and was the father of two daughters, one of whom is studying in England. The nurse, 37, was given first aid. Her health condition is not worrying.