Dhuna në familje vijon të jetë një nga “plagët” e shoqërisë shqiptare. E tillë paraqitet situata në familjen Troka nga fshati Sheq-Musala në Cakran.

Gruaja rrëfen se rrihet nga bashkëshorti. Madje dhunës nuk i shpëtojnë as tre fëmijët. Njëra nga vajzat është e sëmurë dhe vuan nga epilepsia. Djali i traumatizuar rrëfen se fle me sëpatë tek koka dhe për shkak të dhunës është detyruar të lërë edhe shkollën.

Ajo tha për Fax News:

Unë dua vetëm të rregullohet shtëpia, se po fle me frikë natën. Shiko (tregon sëpatën), e mbaj sepse kam frikë natën. Shiko si i ka thyer dyert ai.
Familja jeton me të ardhurat e ndihmës ekonomike dhe kërkon mbështetje, drejtësi dhe zgjidhje të situatës ku po jeton e cila po bëhet nënë e baba për hir të fëmijëve.

Domestic violence continues to be one of the “wounds” of Albanian society. Such is the situation in the Troka family from the village of Sheq-Musala in Cakran.

The woman confesses that she was beaten by her husband. Even three children do not escape violence. One of the girls is ill and suffers from epilepsy. The traumatized boy confesses that he sleeps with an ax to his head and due to the violence he was forced to leave school.

She told Fax News:

I just want the house tidied up, that I am sleeping in fear at night. Look (points to the ax), I hold it because I’m afraid at night. See how he broke down the doors.
The family lives on the income of economic assistance and seeks support, justice and resolution of the situation where she is living who is becoming a mother and father for the sake of children.