42-vjeçari shqiptar Altin Bushati u dënua me 13 vite burg në fillim të vitit të shkuar në Angli pas prokuroria vërtetoi se kishte përdhunuar të paktën dy gra në Essex.

Ky i fundit do të ekstradohet në Shqipëri për të vuajtur dënimin për krimin e kryer.

Ndërkohë, sipas mediave britanike, njëra prej grave të dhunuara nga Bushati ka folur duke treguar eksperiecën e tmerrshme, ndërsa i ka kërkuar grave të tjera që dhunohen seksualisht që të denoncojnë dhe të tregojnë për çfarë u ka ndodhur, raporton abcnews.al.

Gruaja, e cila ka folur nën anonimat shprehet se e kishte denoncuar Bushatin duke siguruar edhe prova të krimit të tij, gjë që mundësoi futjen e tij në burg.

“Kam patur mbështetje të madhe nga policia dhe organet e drejtësisë së Essex-it gjatë gjithë fazës së hetimit, ngritjes së akuzës dhe gjykimit duke më lehtësuar mjaft dorëzimin e provave të mia“, shprehet ajo duke shtuar se inkurajon çdokënd që është përballur me një situatë të ngjashme që të denoncojë.

“Ishte ndihmë e madhe për mua një vesh që më dëgjoi dhe më inkurajoi edhe në momentin kur doja të hiqja dorë duke më kujtuar se unë isha viktima dhe nuk kisha bërë asgjë të keqe, kurse ai po“, vijon gruaja.

42-year-old Albanian Altin Bushati was sentenced to 13 years in prison at the beginning of last year in England after the prosecution confirmed that he had raped at least two women in Essex.

The latter will be extradited to Albania to serve his sentence for the crime committed.

Meanwhile, according to British media, one of the women raped by Bushati spoke, telling of the horrible experience, while asking other women who were sexually abused to denounce and tell what happened to them, reports abcnews.al.

The woman, who spoke on condition of anonymity, said that she had denounced Bushati by providing evidence of his crime, which enabled his entry into prison.

“I have had great support from the Essex police and the judiciary throughout the investigation, prosecution and trial phase, making it much easier for me to submit my evidence,” she said, adding that she encouraged anyone who had faced a similar situation to denounce.

“It was a great help for me an ear that listened to me and encouraged me even at the moment when I wanted to give up reminding me that I was a victim and had not done anything wrong, and he is,” the woman continues