Një ngjarje e rëndë u regjistrua pasditen e djeshme në lagjen “Kushtrim” në Berat ku një një polic bashkiak u plagos me mjet prerës në dorë gjatë kohë që ishte në turn.

Një 55-vjeçar i quajtur M.K është arrestuar në lagjen Kushtrimi në Berat pasi kundërshtoi dhe plagosi me thikë një polic bashkiak duke mos iu bindur urdhrit të tij për të liruar banesën e dhënë me qira nga Bashkia Berat.

Në lidhje me ngjarjen ka reaguar edhe Burbuqe Elezaj, gruaja e cila ishte futur prej disa vitesh së bashku me djalin e sëmurë në një shtëpi me Mikaelin, ku qeraja e shtëpisë paguhej nga bashkia.

Pasi iu prish shtëpia nga përmbytjet dhe më pas nga tërmeti, Burbuqja dhe djali i saj i sëmurë u strehuan fillimisht nga Bashkia, së pari në konviktin e vajzave të shkollës mekanike në lagjen “Dëshmorët e Kombit” ku u nxorrën me forcë nga policia.

Burbuqe Elezaj u shpreh: Mua më sollën me djalin në këtë banesë dhe disa muaj më vonë në një nga dhomat e shtëpisë sollën e strehuan edhe Mikaelin.

Nuk e kuptoj sesi bashkia solli për të jetuar një burrë në një shtëpi ku jetoja unë me djalin dhe pa burrë. Fillimisht u tremba por Mikaeli ishte njeri shumë i mirë dhe nuk ka shfaqur asnjëherë probleme.

Dje erdhën rreth 15 punonjës të bashkisë për ta nxjerrë me forcë nga dhoma duke i thënë “dil se e ke shtëpinë tënde gati,na çelësat”.

Dëgjova Mikaelin që po i thoshte se shtëpia ishte shqyer dhe pa derë, filluan debatet dhe më pas pashë disa pika gjak që po rridhnin nga dora e njërit nga policët bashkiak. Pastaj erdhi furgoni dhe Mikaelin e rrahën keq policat dhe e futën brenda në furgon.
A serious incident was recorded yesterday afternoon in the neighborhood “Kushtrim” in Berat where a municipal police officer was wounded with a sharp knife in his hand while he was on duty.

A 55-year-old man named M.K was arrested in the Kushtrimi neighborhood in Berat after he objected and stabbed a municipal policeman for disobeying his order to vacate the apartment rented by the Berat Municipality.

Burbuqe Elezaj, a woman who had been in a house with Mikael for several years together with her sick son, where the rent of the house was paid by the municipality, also reacted to the event.

After her house was destroyed by the floods and then by the earthquake, Burbuqja and her sick son were first sheltered by the Municipality, first in the girls’ dormitory of the mechanical school in the neighborhood “Dëshmorët e Kombit” where they were forcibly evicted by the police.

Burbuqe Elezaj said: I was brought with my son to this apartment and a few months later in one of the rooms of the house they brought and sheltered Mikael.

I do not understand how the municipality brought to live a man in a house where I lived with my son and without a husband. At first I was scared but Michael was a very good man and never showed any problems.

Yesterday, about 15 employees of the municipality came to force him out of the room, telling him “come out because you have your house ready, give us the keys”.

I heard Mikael telling him that the house was torn down and without a door, the debates started and then I saw a few drops of blood flowing from the hand of one of the municipal police officers. Then the van came and Mikael was badly beaten by the police and put inside the van.