Dezinfektohet vendi i punës, pallati dhe lagja e kasapit me koronavirus në Elbasan.

Bashkia Elbasan bën me dije se:

Dezinfektimi i qytetit është një proces i përditshëm i cili synon parandalimin e përhapjes së covod 19, por identifikimi i vatrës së katërt të infektimit në qytet rrit marrjen e masave në zonat e prekura.

Qytetarë vazhdoni të respektoni rregullat e vendosura, evitoni daljet pa motiv, ruani higjienën personale, rastet po shtohen, kjo duhet të na ndërgjegjësojë më tepër.

The workplace, the palace and the butcher’s neighborhood with coronavirus in Elbasan are disinfected.

The Municipality of Elbasan informs that:

Disinfection of the city is a daily process which aims to prevent the spread of covod 19, but the identification of the fourth source of infection in the city increases the taking of measures in the affected areas.

Citizens, continue to respect the established rules, avoid unmotivated exits, maintain personal hygiene, cases are increasing, this should make us more aware.