Qindra njerëz janë dyndur nëpër plazhet e kryeqytetit grek për shëtitje, por edhe për të bërë plazh për shkak të motit me diell dhe temperaturat shumë të larta.

Edhe pse data shënon vetëm 10 janar, shumë familje bashke me fëmijët e tyre kanë dalë për të shijuar motin e mirë.

Shumica prej tyre ndjekin rregullat anti-covid, duke mbajtur sa më shumë distancë të jetë e mundur dhe vendosin maska, kur nuk notojnë.

Ndërkohë, autoritetet policore po kryejnë kontrolle intensive në rrugët e kryeqytetit, duke u kërkuar drejtuesve të mjeteve dokumentin përkatës për lëvizjen e tyre.

Sidoqoftë, vlen të përmendet se në zonat ku ka parqe të mëdha, bashkitë kanë marrë vendimin për të mbyllur hyrjet, për shkak të masave anti-covid për të parandaluar transmetimin e koronavirusit dhe si rezultat qytetarët zgjedhin të shkojnë në plazhet që ndodhen afër tyre.

Ndërkohë, duhet theksuar se këto temperatura nuk janë aspak të zakonshme për në Greqi, për këtë periudhë.

Burimi: www.zougla.gr |joq.al

Hundreds of people have flocked to the beaches of the Greek capital for walks, but also to go to the beach due to the sunny weather and very high temperatures.

Although the date marks only January 10, many families with their children have come out to enjoy the good weather.

Most of them follow anti-covid rules, keeping as much distance as possible and putting on masks when not swimming.

Meanwhile, police authorities are conducting intensive checks on the streets of the capital, asking drivers for the relevant document for their movement.

However, it is worth noting that in areas where there are large parks, municipalities have taken the decision to close entrances, due to anti-covid measures to prevent the transmission of coronavirus and as a result citizens choose to go to the beaches located near them.

Meanwhile, it should be noted that these temperatures are not at all common in Greece for this period.