Komanda e Forcës Hapësinore të SHBA-së njoftoi se po ndjek itinerarin e një raketë hapësinore që i përket Kinës, e cila ka dalë nga kontrolli dhe pritet të bjerë në sipërfaqen e Tokës në fundjavë.

Dalja nga kontrolli e raketës ”Long March 5B”, që i përket Kinës, ka vënë në alarm botën.

Mice Howard, një nga zëdhënësit e Pentagonit tha se presin që raketa të ulet në sipërfaqen e Tokës më 8 maj dhe se itinerari i raketës po ndiqet nga Forcat Hapësinore të SHBA-së.

Ai theksoi se aktualisht nuk e dinë se ku do të bien saktësisht mbetjet e raketës dhe se kjo mund të parashikohet disa orë përpara se raketa të ulet në tokë.

Kina javën e kaluar përdori këtë raketë me qëllim për të lëshuar pjesët e stacioneve të saj hapësinore.

Pas daljes së raketës nga kontrolli disa nga pjesët u dogjën, ndërkohë ka shqetësime se disa nga pjesët e raketës 22 tonëshe mund të bjerë mbi vendbanime.

The world on alert / US is put behind the Chinese space rocket

The US Space Force Command announced that it is following the route of a space rocket belonging to China, which has gone out of control and is expected to fall to the Earth’s surface at the weekend.

The out of control of the “Long March 5B” missile, which belongs to China, has alarmed the world.

Mice Howard, a Pentagon spokesman, said he expected the rocket to land on Earth’s surface on May 8 and that the rocket route was being followed by the US Space Force.

He stressed that they do not currently know exactly where the rocket debris will land and that this could be predicted a few hours before the rocket lands on the ground.

China last week used this rocket in order to launch parts of its space stations.

After the missile got out of control some of the parts were burned, meanwhile there are concerns that some of the parts of the 22-ton missile could fall on settlements.

Keywords

Trump, GOP, America, Canada, Great Britain, United States, Weather, Horoscope, Nasa, Google, Facebook, Internet, e-comerce ecomerce, javascript,, admin, ads sense, advertising, affiliate, analytics, api, autor, news, button, calendar, category, , chat, code, comment, comments, contact , custom, post, type, dashboard, e-commerce, editor, embed, events, feed, form, gallery, google analytics, gutenberg, ftml, image, images, jquery, link, links, login marketing, media, menu, meta, mobile, navigation, news, page, payment, gateway, performance, photo, photos, plugin, post, redirect, responsive, rss, search, security, seo, share, shortcode, sidebar, simple, slider, social, social media, , spam, statistics, tags, theme, url, user, wideo, widgetwoocommerc, youtube, yahoo, Bing, European Union, Germany, Italy, Netherland, France, Spain, Asia, Africa, China, India, Australia, Europe, Petroleum, cars, weapons, war, protests, discovery, science, technology, heaven, sun, children, father, mother, sister, brother, parents, moon, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, winter, spring, autumn summer, seasons, economy, stock market, shop, buy, money, stadium, football, NBA. Biden