“Nëse do të mund të kthehesha dhe të vdisja vetë në vendin e këtij zotëriu“. I mbyllur në shtëpinë ku ai jeton me familjen e tij në Centobuchi, 27-vjeçari i cili të shtunën në mbrëmje në Monsampolo shkaktoi një aksident rrugor në të cilën, vdiq një shtetas italian, i quajtur Divo Coccia.

Burri udhëtonte me biçikletë në momentin e ngjarjes së rëndë kur u shtyp nga një makinë, e drejtuar nga i riu me origjinë shqiptare.

Mediat italiane shkruajnë se niveli i alkoolit në gjak në kohën e ekzaminimit (disa orë pas faktit) ishte 1.49 gram/litër, shumë mbi kufirin ligjor i cili është 0, 5 g/l, një faktor tjetër rëndues i cili i shtohet akuzës kryesore të vrasjes në rrugë dhe mos shpëtimit të personit të aksidentuar.

Nuk është hera e parë, që i riu shqiptar ndalohet nga policia për drejtimin e mjetit në gjendje të dehur.

I riu u arrestua dhe u dërgua në burgun “Dacia Sandero”, ndërsa gjykata vendosi masën e sigurisë “arrest shtëpie” deri në seancën e vlerësimit të arrestimit, e cila nuk është caktuar ende.

Avokati Edoardo Guidi tha se i riu nuk e kuptoi atë që ndodhi, ndoshta për shkak të alkoolit që kishte konsumuar gjatë një dreke për të festuar fundin e karantinës.

“Ishte e qartë se kishte qenë duke pirë. Por më shumë sesa sasia e alkoolit të konsumuar, problemi ishte që ai nuk kishte pirë për një kohë të gjatë dhe për fat të keq alkooli gjithashtu pati një efekt të tmerrshëm, aq sa ai më tha se nuk e kuptonte që kishte aksidentuar çiklistin. Edhe shoku që ishte me të në makinë dhe i cili fjeti në sediljen e pasme as që e kuptoi”, shpjegon avokati Guidi.

27 vjeçari jeton me familjen e tij, ka një të dashur dhe punon në një kompani në Fiumicino. “Tani që është rikthyer në vete, e kupton atë që ka ndodhur, gravitetin, pasojat. Ai është shkatërruar nga brenda duke kuptuar se pa dashje ka vrarë një person. Do të marrë përgjegjësinë e asaj që ka ndodhur”.

Sekuestrimi i makinës u vlerësua dje. Pasdite, trupi i Coccia iu nënshtrua autopsisë për të përcaktuar shkaqet e sakta të vdekjes. “Ne do të kërkojmë një takim në Prokurori sa më shpejt të jetë e mundur për të sqaruar pozicionin e klientit tim”, përfundon Guidi.

“If I could go back and die myself in this gentleman’s place.” Closed in the house where he lives with his family in Centobuchi, the 27-year-old who on Saturday evening in Monsampolo caused a car accident in which an Italian citizen, named Divo Coccia, died.

The man was traveling by bicycle at the time of the serious incident when he was hit by a car driven by a young man of Albanian origin.

Italian media write that the level of alcohol in the blood at the time of the examination (a few hours after the fact) was 1.49 grams / liter, well above the legal limit which is 0, 5 g / l, another aggravating factor which is added to the main accusation of street murder and failure to rescue the injured person.

It is not the first time that an Albanian youth has been detained by the police for driving while intoxicated.

The young man was arrested and sent to Dacia Sandero prison, while the court imposed the security measure “house arrest” until the arrest assessment session, which has not been scheduled yet.

Lawyer Edoardo Guidi said the young man did not understand what happened, probably because of the alcohol he had consumed during a lunch to celebrate the end of quarantine.

“It simply came to our notice then. But more than the amount of alcohol consumed, the problem was that he hadn’t drunk for a long time and unfortunately alcohol also had a terrible effect, so much so that he told me he didn’t realize he had crashed the cyclist. Even the friend who was with him in the car and who slept in the back seat didn’t even understand it “, explains lawyer Guidi.

The 27-year-old lives with his family, has a boyfriend and works for a company in Fiumicino. “Now that he’s back, he understands what happened, the gravity, the consequences. He was destroyed from within, realizing that he had inadvertently killed a person. He will take responsibility for what happened. ”

The seizure of the car was assessed yesterday. In the afternoon, Coccia’s body underwent an autopsy to determine the exact cause of death. “We will request a meeting at the Prosecutor’s Office as soon as possible to clarify the position of my client,” Guidi concludes.