Një 24-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia italiane pasi tentoi që nëpërmjet një karte identiteti polake të shkonte në Londër.

Sipas mediave italiane, shqiptari u kap në aeroportin Tessera ku në kontrollin e pasaportave tregoi një dokument identifikimi të rremë, por e vlefshme për të emigruar.

Kontrolli i dokumentarit zbuloi se dokumenti i identifikimit ishte falsifikuar në mënyrë shumë perfekte. Megjithatë, përpjekja e pasagjerit për t’iu shmangur kontrollit ishte e pasuksesshme, sepse agjenti i verifikimit vuri re se kishte një ndryshim të padukshëm midis dokumentit të treguar dhe atij origjinal.

Nga frika se mos e zbulonin, shqiptari nxori menjëherë një leje drejtimi polake për të bindur oficerin për vërtetësinë e kartës së identitetit. Por pas verifikimeve rezultoi se edhe karta e identitetit edhe patente ishin të falsifikuara.

Dokumentet u sekuestruan, ndërsa shqiptari u arrestua për falsifikim të dokumenteve.

 

 

A 24-year-old Albanian man has been arrested by Italian police after he tried to go to London through a Polish identity card.

According to Italian media, the Albanian was caught at the Tessera airport where during the passport control he showed a false identification document, but valid to emigrate.

The documentary check revealed that the identification document was forged very perfectly. However, the passenger’s attempt to evade the check was unsuccessful because the verification agent noticed that there was an invisible difference between the document shown and the original one.

Fearing that he would be discovered, the Albanian immediately issued a Polish driving license to convince the officer of the authenticity of his identity card. But after the verifications it turned out that both the identity card and the patents were forged.

The documents were seized, while the Albanian was arrested for forging documents.