Një nuse e re është tmerruar nga veprimi i vjehrrës së saj, pak ditë para martese dhe e ndau historinë e saj në aplikacionin Reddit, duke treguar se nëna i kishte blerë djalit të saj, një unazë të re martese sepse nuk i pëlqente ajo që çifti i martuar kishte zgjedhur.

“Fillova të kuptoj se vjehrra ime do të donte të ishte ajo që do martohej me burrin tim”, e nis rrëfimin ajo.

“Para se të martoheshim, nena e djalit kërkoi të shihte se çfarë unaza zgjodhëm. Ne ia treguam me kënaqësi”.

Sidoqoftë, gruaja nuk ishte aspak e impresionuar me zgjedhjen, kështu që vendosi të përfshihej ne kete ceshtje dhe të siguronte një unazë martese për djalin e saj. Ky vendim e mërziti mjaft nusen.

“Disa javë më parë, vjehrra ime e pyeti burrin tim se çfarë madhësie unaze i shkonte, ai iu përgjigj dhe vazhdoi punën pa menduar pse iu be ajo pyetje. Kur u ktheva nga puna, gjeta një pako të vogël për burrin tim. Meqenëse ai nuk porositi asgjë, ne menduam se ishte një dhuratë e vonuar e dasmës. Kur ai hapi pakon, gjeti një mesazh nga nëna e tij dhe unazën e një burri”.

“E pashë këtë unazë dhe mendova për ty”, shkruante vjehrra, duke shtuar:

“Unë mendoj se është shumë më e përshtatshme për stilin tuaj sesa unaza e martesës që keni”.

Çifti ra dakord që ata duhet t’ia kthenin unazën nënës së djalit.

A young bride is horrified by her mother-in-law’s action a few days before the wedding and shared her story on the Reddit app, revealing that the mother had bought her son a new wedding ring because she did not like what the couple married had chosen.

“I began to understand that my mother-in-law would like to be the one to marry my husband,” she begins.

“Before we got married, the boy’s mother wanted to see what rings we chose. “We told him with pleasure.”

However, the woman was not at all impressed with the choice, so she decided to get involved in the matter and provide a wedding ring for her son. This decision upset the bride a lot.

“A few weeks ago, my mother-in-law asked my husband what size ring was right for him, he answered and continued working without thinking why he was asked that question. When I got back from work, I found a small package for my husband. Since he did not order anything, we thought it was a belated wedding gift. “When he opened the package, he found a message from his mother and a man’s ring.”

“I saw this ring and thought of you,” wrote the mother-in-law, adding:

“I think it’s a lot more appropriate for your style than the wedding ring you have.”

The couple agreed that they should return the ring to the boy’s mother.