Jam 29 vjeç nga Elbasani. Nisi si një grip i lehtë, me simptomat e një gripi normal dhe si ne të rinjtë edhe me pak neglizhencë, që e lëmë pas dore, kaloi në gjendje të rëndë të frymëmarrjes, si fillim shkova në urgjencën e Elbasanit, ku mora ndihmën e parë, por duke parë që nuk po përmirësohesha, erdha me urgjencë në Tiranë.

Në fillim mu kërkua që të bëja tamponin, me anë të procedurës së mjekut të familjes, mu dhanë ilaçet, por kisha sërish probleme, ndaj erdha. Kam ardhur në spital në gjendje të pavetëdijshme. Sot është dita e 4-rt, kalova në reanimacion sepse kisha probleme me frymëmarrjen. Ndërsa tani, krahasuar me gjendjen si erdha, jam si nata me ditën. Që mund të infektohesha e kisha menduar, por që do përfundoja në spital, jo, sepse thoja jam i ri, do ia dal me antibiotikë, por qenka e vështirë.

Infektimi i të rinjve mbase po vjen nga neglizhenca, i këshilloj të gjithë të kujdesen shumë, edhe kur flas me miqtë, i them të kujdesen për veten, sepse nuk ka limit, askush nuk mund të jetë i mbrojtur. Dua të falenderoj doktoreshë Almën, nga i pari te i fundit vijnë na japin ndihmë, na kanë qëndruar pranë. Besoj që më e keqja është pas krahëve, nga ky moment e tutje do jem më i rreptë ndaj masave sepse ndihmojnë edhe të tjerët” thotë 29 vjecari Damiano Shabani, i shtruar prej 4 ditësh në spitalin “Shefqet Ndroqi”.

I am 29 years old from Elbasan. It started as a mild flu, with the symptoms of a normal flu and like us young people, even with a little negligence, which we neglected, it passed into a serious state of respiration, first I went to the emergency room of Elbasan, where I received first aid. , but seeing that I was not improving, I came urgently to Tirana.

At first I was asked to do the tampon, through the procedure of the family doctor, they gave me the medicine, but I had problems again, so I came. I came to the hospital in an unconscious state. Today is the 4th day, I went to resuscitation because I had trouble breathing. Whereas now, compared to the situation as I came, I am like night with day. I had thought that I could get infected, but that I would end up in the hospital, no, because I said I was young, I would manage with antibiotics, but it is difficult.

Infection of young people is probably coming from negligence, I advise everyone to take great care, even when I talk to friends, I tell them to take care of themselves because there is no limit, no one can be protected. I want to thank Dr. Alma, from the first to the last they come to help us, they have stood by us. I believe that the worst is behind the wings, from this moment on I will be stricter towards the measures because others help as well “says 29 year old Damiano Shabani, hospitalized for 4 days in the hospital” Shefqet Ndroqi “.