Momentet kur njerëzit shfaqin anën më të mirë të tyre janë pak të rralla. Por gjeste që shfaqin natyrën njerëzore transmetojnë pozitivitet dhe nxisin shpresë për ngjarje edhe më të mira mes nesh.

I tillë është veprimi i një të riu nga Durrësi i cili, teksa ishte duke nxjerrë makinën nga parkingu gërvishti një makinë tjetër të parkuar. Pas kësaj ka dalë nga makina, ka parë gërvishtjen dhe kur ka kuptuar që pronari i makinës tjetër nuk ishte aty, ai ka marrë një letër, ka shkruar numrin e telefonit dhe e ka lënë mbi xham.

Vetëm pak minuta më pas ka ardhur pronarja e makinës së gërvishtur, e cila nuk ka kërkuar asgjë nga i riu, por thjesht ka vlerësuar gjestin e tij. Ngjarja është treguar nga një dëshmitar në vendngjajre.

Moments when people show their best side are a bit rare. But gestures that display human nature convey positivity and inspire hope for even better events between us.

Such is the action of a young man from Durrës who, while pulling the car out of the parking lot, scratched another parked car. After that he got out of the car, saw the scratch and when he realized that the owner of the other car was not there, he took a letter, wrote down the phone number and left it on the windshield.

Just a few minutes later came the owner of the scratched car, who did not ask anything from the young man, but simply appreciated his gesture. The event was told by a witness at the scene.