Familja është diçka e shenjtë dhe është një bekim për të gjithë. Pas një lidhje të gjatë, vjen momenti edhe i hapit të madh, martesa dhe krijimi i familjes së madhe me pasardhës. Zakonisht çiftet kërkojnë jo më shumë se 3 fëmijë, teksa një çift ku bashkëshorti është me origjinë nga Rusia, kanë sjellë në jetë 11 fëmijë ndërsa plani i tyre është që të bëjnë të paktën 100 fëmijë. Nëna e fëmijëve e quajtur Christina Ozturk kur ishte vetëm 19-vjeçe shkoi për pushime në Gjeorgji, por këto pushime bën që ajo të njihte personin që do të ndante jetën me të. Një ditë të bukur, Christina viziton një nga restorantet në Batumi, ndërsa aty njeh një djalë të pashëm, me të cilin sot ndan 11 fëmijë dhe ka ëndërr të lind deri në 100 bebe.

Christina Ozturk:

Atë ditë kisha vajtur për pushime dhe shkova për të ngrënë një drekë në një nga restorantet në Batumi, kur shoh një burrë të pashëm i cili ulet në tavolinën time. Filluam të bisedojmë për gjithçka, sikur të njiheshim që të vegjël. Kur papritmas dëgjova nga buzët e tij: “A do të bëhesh gruaja ime?” Ashtu erdhi edhe përgjigjja ime e papritur, ndërsa pasi thash ë po, ai nisi të bënte plane se sa fëmijë do të kishim.
Christina Ozturk është e martuar me bashkëshortin biznesmen, Galip Ozturk, 56 vjeç. Aq shumë e duan jetën e tyre familjare, saqë janë të gatshëm që të paguajnë 80 mijë paund për të pasur 100 fëmijë nga nëna zëvendësuese.

Christina Ozturk:

Për momentin kam 11 fëmijë, më e vogla Olivia erdhi në jetë në fund të muajit të kaluar. Fëmija më i madh është vajzë dhe quhet Vikan dhe ka lindur 6 vite më parë.
23-vjeçarja ka shtuar se nuk e di se sa fëmijë do të ketë, por është e sigurt se nuk do të ndalet vetëm me këto 11 fëmijët që ka aktualisht. Familja jeton në qytetin bregdetar të Batumit në Gjeorgji, vend ku është e ligjshme të përdoren nënat zëvendësuese në shtatzëni, ku secila prej të cilave kushton rreth 8,000 euro.

Burimi: zen.yandex.ru.joq

Family is something sacred and a blessing to all. After a long relationship, comes the moment of the big step, marriage and the creation of a large family with offspring. Usually couples want no more than 3 children, while a couple where the husband is originally from Russia, have given birth to 11 children and their plan is to have at least 100 children. The mother of the children named Christina Ozturk when she was only 19 years old went on vacation to Georgia, but this vacation makes her know the person who would share life with her. One fine day, Christina visits one of the restaurants in Batumi, where she meets a handsome boy, with whom she shares 11 children today and dreams of giving birth to up to 100 babies.

Christina Ozturk:

That day I had gone on holiday and went to have lunch at one of the restaurants in Batumi, when I see a handsome man who sits at my table. We started talking about everything, as if we had known each other since we were little. When I suddenly heard from his lips, “Will you become my wife?” So came my sudden response, and after I said yes, he started making plans for how many children we would have.
Christina Ozturk is married to her businessman husband, Galip Ozturk, 56 years old. They love their family life so much that they are willing to pay mijë 80,000 to have 100 children from a surrogate mother.

Christina Ozturk:

At the moment I have 11 children, the youngest Olivia came to life at the end of last month. The eldest child is a girl and her name is Vikan and she was born 6 years ago.
The 23-year-old added that she does not know how many children she will have, but she is sure that she will not stop only with these 11 children she currently has. The family lives in the coastal city of Batumi in Georgia, a place where it is legal to use surrogate mothers in pregnancy, each of which costs about 8,000 euros.

Source: zen.yandex.ru.joq