E reja nga Tirana, me iniciale XH. B. vendosi t’i japë fund lidhjes me një 36-vjeçar, pasi në lidhjen e tyre ishin zbuluar rrethana që vajza nuk i dinte. 36-vjeçari në fjalë është i martuar dhe ka dy fëmijë. Por pikërisht, kjo gjë e ka agravuar situatën dhe ka tjetërsuar të dyshuarin me iniciale A. K, që si fillim e ka akuzuar “të dashurën” për tradhti, dhe më pas e ka kërcënuar.

Sipas dosjes, në përfundim të hetimeve i riu përfundoi nën akuzë për përndjekje duke qenë se ka kundër tij një sërë provash si dhe ka kryer një sërë veprimesh që kanë shkaktuar tek ish e dashura e tij stres dhe ankth të vazhdueshëm.

E reja rrëfen se sjellja e tij u rëndua pasi ajo i kishte kërkuar ndarjen duke shtuar se:

“Ky person më kërcënoi dhe në një moment ngriti bluzën dhe më tregoi pistoletën, kërkoi që të dilja nga lokali ku gjendesha me shoqërinë dhe ta sqaroj”.
Kjo e fundit theksoi gjithashtu se:

“Filloi të më përndjekë duke më shkaktuar ankth dhe frikë për jetën. Isha e ulur në një lokal pranë 11 janarit, kur më telefonoi A. K. më pyeti ku ndodhesha. Kur erdhi dhe kërkoi sqarim i kërkova që nëse kishte ndërmend të vazhdonte duhet të vendoste ose mua ose gruan, por ai m’u përgjigj me ironi duke më thënë se nuk më iku koha dhe se kisha kohë për të krijuar familje. Më tha nuk i lë dot fëmijët, do pi kokrra dhe do vdes më mire”
Pikërisht kjo deklaratë e ka bërë akoma më të vendosur vajzën që sipas dosjes i ka kërkuar të martuarit që të largohej dhe ta linte në jetën e saj.

E reja tregon se:

“Është i fiksuar dhe kërkon të më mbajë nën kontroll dhe të më mbajë në lidhje me pahir. Ai kërkon të mbajë dhe gruan me dy fëmijë dhe mua që më kërcënon “o me mua o e vdekur”.
Por e pyetur nga policia se përse nuk ka kërkuar ndihmë më herët ajo përgjigjet:

“Kisha menduar se në mënyrë paqësore do kthehej tek gruaja dhe do më harronte, por gjendja sa po vjen dhe acarohet.”

New from Tirana, with initials XH. B. decided to end the relationship with a 36-year-old, after circumstances were discovered in their relationship that the girl did not know. The 36-year-old in question is married and has two children. But exactly, this aggravated the situation and alienated the suspect with the initials A. K, who initially accused his “girlfriend” of treason, and then threatened her.

According to the file, at the end of the investigation, the young man ended up under the accusation of persecution, given that he has a series of evidence against him and has committed a series of actions that have caused his ex-girlfriend constant stress and anxiety.

The young woman confesses that his behavior was aggravated after she had asked for separation, adding that:

“This person threatened me and at one point picked up my shirt and showed me the pistol, asked me to leave the bar where I was with friends and explain it.”
The latter also stressed that:

“He started persecuting me, causing me anxiety and fear for life. I was sitting in a bar near Jan. 11 when A. K. called me and asked where I was. When he came and asked for clarification I asked him if he intended to continue he should decide either me or my wife, but he replied ironically telling me that I did not run out of time and that I had time to start a family. “He told me I could not leave the children, I would drink grains and I would die better.”
Exactly this statement has made even more determined the girl who according to the file has asked the married man to leave and leave her in her life.

The news shows that:

“He is obsessed and wants to keep me under control and keep me in an unintentional relationship. He wants to keep both the woman with two children and me who threatens me ‘o with me o dead'”.
But when asked by the police why she did not ask for help earlier, she answers:

“I had thought that he would peacefully return to his wife and forget about me, but the situation is getting worse and worse.”