Ka mbi 16 milionë banorë, por deri tani vetëm 128 persona kanë rezultuar pozitivë me Covid-19, nga të cilët asnjë nuk ka ndërruar jetë.

E kemi fjalën për Kamboxhian, shtetin aziatik që nuk ndodhet shumë larg nga Kina, nga ku nisi edhe pandemia që ka pushtuar botën dhe u ka marrë jetën mijëra personave.

Deri tani, autoritetet vendase kanë arritur ta menaxhojnë në mënyrë të shkëlqyer pandeminë, duke pasur edhe një sensibilizim të jashtëzakonshëm të banorëve vendas, të cilët tashmë i sheh kudo të maskuar dhe duke zbatuar në maksimum rregullat që ndihmojnë në parandalimin e përhapjes së virusit.

Në këtë situatë, qeveria vendase ka vendosur të hapë kufijtë për turistët, por me masa tejet të rrepta. Kryesorja, kush futet në Kamboxhia duhet, së pari, të depozitojë një sasi parash prej 3 mijë dollarësh, të cilat do të përdoren për të mbuluar kostot e testeve për Covid-19, por edhe të karantinës. Në rast se gjithçka do të shkojë mirë, pjesa e mbetur e parave të rikthehen kur largohesh nga ky shtet.

Nëse një person do të ndërronte jetë gjatë udhëtimit në Kamboxhia, nga depozita e tij do të zbriteshin 1500 dollarë për të mbuluar kostot e djegies së trupit.

Ky rregull në Kamboxhia ka hyrë në fuqi që prej 11 qershorit, ndërsa raportohet se mund të paguhet me para “cash”, ose me kartë krediti.

There are over 16 million inhabitants, but so far only 128 people have tested positive for Covid-19, none of whom have died.

We are talking about Cambodia, the Asian country that is not far from China, from where the pandemic that has invaded the world and claimed the lives of thousands of people began.

So far, local authorities have managed to manage the pandemic in an excellent way, with an extraordinary awareness of the locals, who now see them everywhere disguised and enforcing the rules that help prevent the spread of the virus.

In this situation, the local government has decided to open the borders to tourists, but with extremely strict measures. Most importantly, whoever enters Cambodia must, first, deposit a sum of $ 3,000, which will be used to cover the cost of tests for the Covid-19, but also the quarantine. If all goes well, the rest of the money will be refunded when you leave the country.

If a person died during a trip to Cambodia, $ 1,500 would be deducted from his deposit to cover the costs of burning his body.

This rule has been in force in Cambodia since June 11, and it is reported that it can be paid in cash or by credit card.