Kompania gjermane e bioteknologjisë nga Mainz, BioNTech, e cila po bashkëpunon me Pfizer për të zhvilluar një vaksinë kundër koronavirusit, synon ta shesë vaksinën nën çmimet normale të tregut.

“Sidoqoftë, çmimi i vaksinës do të pasqyrojë rreziqet financiare të paraqitura nga investitorët e saj privatë”, tha Rio Richardson, strategu kryesor i BioNTech sot.

“Ne jemi përpjekur të ndjekim një qasje të ekuilibruar që pranon se inovacioni kërkon kapital dhe investime. Vaksina duhet të ketë një çmim shumë më të ulët se çmimet normale të tregut. Çmimi i vaksinës do të pasqyrojë situatën në të cilën ndodhemi dhe do të synojë të sigurojë akses të gjerë në të gjithë botën. Me siguri do të ketë çmime të ndryshme në vende”, shtoi Richardson, pa dhënë detaje të tjera.

German biotechnology company from Mainz, BioNTech, which is collaborating with Pfizer to develop a coronavirus vaccine, aims to sell the vaccine below normal market prices.

“However, the price of the vaccine will reflect the financial risks posed by its private investors,” said Rio Richardson, BioNTech’s chief strategist today.

“We have tried to follow a balanced approach that recognizes that innovation requires capital and investment. The vaccine should have a much lower price than normal market prices. The price of the vaccine will reflect the situation we are in and will aim to provide wide access worldwide. “There will certainly be different prices in different countries,” Richardson added, without giving further details.