Janë zyrtarizuar rezultatet përfundimtare të procesit të votimit për zgjedhjet e 25 prillit në Gramsh.
Në përfundim të këtij procesi Partia Socialiste ka rumbulluar 8117 vota, më shumë se dyfishi i Partisë Demokratike që grumbulloi 3983 vota.

E treta u rendit LSI me 796 vota. Ndërsa nga partitë e reja vetëm nisma “Thurje” arriti të grumbullojë 232 vota.
Partitë e tjera grumbulluan një numër mjaft të limituar, madje disa prej tyre vetëm votat e familjes.

Më poshtë është tabela e plotë e rezultatit të votimeve për të gjitha subjektet politike në bashkinë Gramsh.

The final results of the voting process for the April 25 elections in Gramsh have been made official.

At the end of this process, the Socialist Party collected 8117 votes, more than double the Democratic Party, which collected 3983 votes.

Third was the SMI with 796 votes. While from the new parties only the “Knitting” initiative managed to collect 232 votes.

Other parties garnered quite a limited number, some of them even family votes only.

Below is the complete table of voting results for all political entities in the municipality of Gramsh.