Në fshatin Orenjë të Librazhdit, rreth orës 23:00 të mbrëmjes së djeshme, pranë xhamise, janë identifikuar dy Sirianë të cilët kishin planifikuar të kalonin natën aty. Menjëherë pasi kanë parë qytetarët e huaj, banorët e fashatit kanë lajmëruar Komisariatin e Librazhdit te cilët kanë bërë të mundur shoqërimin e emigrantëve të jashtligjshëm në rajonin e pólicisë.

Pasi ka kryer verifikimet e duhura pólicia i ka shoqëruar këta të fundit në pikën kufitare të Qafë-Thanës.

Është ende e paqartë sesi këta dy shtetas sirianë kanë mundur të hyjnë në territorin e vendit tonë por gjasat më të mëdhaja janë në mënyrë ilégale përmes kufirit të gjelbër.

In the village of Orenjë in Librazhd, around 23:00 last night, near the mosque, two Syrians were identified who had planned to spend the night there. Immediately after seeing the foreign citizens, the residents of Fashat informed the Librazhd Police Station who made it possible to escort the illegal immigrants to the police station.

After performing the necessary verifications, the police escorted the latter to the Qafë-Thana border crossing.

It is still unclear how these two Syrian citizens were able to enter the territory of our country, but the greatest likelihood is ilégal through the green border.